Portrett av en ung kvinnelig reindrifter

Rapport fra Trude Haugseth, Visuelle Kulturstudier, Universitetet i Tromsø.
Prosjekt 200300843-23

Økonomisk støtte til prosjektet
“Portrett av en ung kvinnelig reindrifter”

Jeg fikk i vår tildelt midler på NOK 10 000 fra dere for feltarbeid. Nå er feltarbeidet over og jeg sender derfor en liten rapport om hvordan arbeidet har gått til nå.

Jeg er hovedfagsstudent på Visuelle Kulturstudier på Uitø og har gjort feltarbeid og filmopptak i Karesuando i Nord-Sverige. Jeg skal altså i forbindelse med hovedfaget mitt lage både en film, samt skrive en oppgave på 50-70 sider.

Mine hovedinformanter er ei jente på 26 år og familien hennes (foreldre og søstre) som er reindriftssamer. I begynnelsen juli -03 var jeg med familien på kalvmerkning i Signaldalen i Troms, og etter det har jeg bodd hos familien i Karesuando, frem til slutten av setptember med noen avbrudd imellom.

Mitt fokus under feltarbeidet lå på denne jentas ønske om en dag å selvstendig drive med reindrift, og de problemer og utfordringer dette byr på, men jeg beveget meg også inn på temaer som kvinnerollen innen reindrifta, hvordan den er og har forandret seg med tida, særlig etter motoriseringa av reindrifta, samt det å forholde seg til en samisk identitet i møte med storsamfunnet og ikke-samer.

Nå er jeg ferdig med å gjøre opptak og for tida går jeg igjennom filmmaterialet for å velge ut hva jeg skal bruke i filmen. Redigeringa begynner i midten av november, og filmen skal være ferdig redigert i slutten av januar.

Oppgaven jeg skal skrive vil også være relatert, ihvertfall delvis, til de samme temaer som filmen tar opp. Hovedfagsoppgaven vil foreligge i løpet av sommeren/høsten 2004. Forøvrig er det litt tidlig å si nøyaktig hvilke tema jeg kommer til å velge å fokusere på i filmen og i oppgaven, da jeg nettopp er ferdig med feltarbeidet og ikke har fått “fordøyd” materialet ennå.

Midlene fra dere på NOK 10 000,- har vært helt nødvendig for å gjennomføre prosjektet, så tusen takk for det!

This entry was posted in Master and tagged , , , , . Bookmark the permalink.