SSSRs 20-årsjubileum

Rapport – Sámistudeanttaid Riemut

SSSR 20 jagiI forbindelse med 20-årsjubileet til Sámi Studeanttaid Searvi Romssas/Samisk studentforening i Tromsø (SSSR), ble det i tidsrommet 12.-17. mars 2003 avholdt en rekke arrangementer i Tromsø by av SSSR og diverse samarbeidspartnere. Arrangementene ble benevnt under festivalnavnet “Sámistudeanttaid Riemut” (Samisk Studentfestival), og her følger en enkeltvis rapport over arrangementene som SESAM ga støtte til.

“Golli giilá, silba šiilá – Sámi Kitš”
Utstilling avholdt i Arctic Gallery 12.-16. mars. Utstillingens formål var å belyse den moderne samiske kulturdiskurs, og å sette et kritisk søkelys på viset samisk kultur fremstilles særskilt i kunst- og dekorasjonssammenheng. Utstillingen var sammensatt av over hundre gjenstander fra forskjellige steder i det samiske området, og favnet slik sett vidt både geografisk og anskuelsesmessig. Utstillingen ble offisielt åpnet onsdag 12. mars, med ca. 25 besøkende tilstede, og i løpet av tiden utstillingen var oppe var ca. 125 besøkende innenfor dørene. Utstillingen fikk behørig oppmerksomhet i forskjellige media, for eksempel i NRK-TV, NRK-Radio, Nordlys og ungdomsmagasinet “Š”, og må således sies å ha oppfyllt sin misjon. Utstillingen var gratis for alle besøkende.

“Ii oktage riegát girji giedas”
Studentseminar avholdt ved Universitetet i Tromsø 13.-15. mars. Seminarets hovedmål var å utlede behovet for og eventuelt initiere arbeidet med å opprette en felles, samisk studentunion for samiske studenter i både Norge, Sverige, Finland og Russland. Seminaret hadde i alt 45 deltagere fra undervisningsinstitusjoner i Norge, Sverige og Russland, og blandt foredragsholderne var representanter for SESAM ved Per K. Hætta, Siri Johnsen og Elisabeth Sandersen, doktorgradsstipendiat Lars Andreassen fra Høgskolen i Bodø og studentrepresentanter fra undervisningsinstitusjoner i alle tre deltagerland. Grunnen til at de finske representantene uteble har praktiske årsaker, og er svært beklagelig, men de er imidlertid involvert og ventes å delta i det videre arbeidet.

I løpet av seminaret ble det funnet behov og grunnlag for en samisk studentunion, og følgende studenter ble oppnevnt til interimstyret, hvis formål er å legge til rette for stiftelsen og formaliseringen av en samisk studentunion:

  • Vidar Andersen, Universitetet i Tromsø, Norge (leder)
  • Anastasia Jurchenko, Universitetet i Murmansk, Russland
  • Lars Marcus Kuhmunen, Universitetet i Umeå, Sverige
  • Ole Nystad, Norsk Handelshøgskole, Bergen, Norge

I tillegg skal interrimstyret ha en finsk representant, ennå ikke oppnevnt).

SSSR takker SESAM for både økonomisk støtte og faktisk deltakende. Til utstillingen bevilget SESAM 10.000 kroner og til studentseminaret 40.000 kroner. Uten denne støtten kunne Sámistudeanttaid Riemut vanskelig funnet sted.

This entry was posted in Student and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.