Støtte til konferansedeltakelse og opphold i Nuuk, Grønland

Rapportering om bruk av strategimidler 2010. Bent-Martin Eliassen, PhD-student, Senter for Samisk Helseforskning, Universitetet i Tromsø.

Det vises til vedtak av 3. mai 2010 hvor jeg tildeles inntil 20 000 NOK i strategimidler. I min søknad ble det søkt om midler til deltakelse på konferansen Nuna Med 2010 i Nuuk, Grønland. Videre søkte jeg om midler til å dekke et ukeslangt opphold i Nuuk til prosjektsamarbeid i etterkant av konferansen. Dette som et ledd i forskningssamarbeidet i SLICA.

Nuna Med 2010 ble avviklet dagene 4.-6. september 2010. Konferansens tema var helse og helseforskning i og på Grønland. Det ene formålet med min deltakelse på Nuna Med var å presentere mitt PhD-prosjekt.  Prosjektet omhandler variasjon i selvrapportert helse og assosierte risikofaktorer i Grønland, Alaska, Sverige og Norge. Prosjektet er en del av en større studie med tittel Survey of Living Conditions in the Arctic – Inuit, Sami and the Indigenous peoples of Chukotka (SLICA). Jeg opplevde deltakelsen på konferansen som meget nyttig. Det ble knyttet viktige kontakter innenfor mitt spesifikke fagfelt og mine problemstillinger. Videre fikk jeg viktige og nødvendige tilbakemelinger med hensyn til mine preliminære analyser. Dette vil bidra til å utvikle prosjektet videre, spesielt med hensyn til min teoretiske tilnærming til begrep om selvrapportert helse. Presentasjonen inngår som en del av opplæringsdelen i min PhD-grad..

Oppholdet i etterkant av konferansen var også meget nyttig. Jeg benyttet anledningen til å få verdifull veiledning fra min biveileder professor Peter Bjerregaard ved Statens Institutt for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Vi fikk bl.a. gjort nødvendige justeringer i datagrunnlaget. Bjerregaard var selv deltaker på Nuna Med 2010 og en del av konferansens arrangementskomité. Dette samarbeidet representerer en essensiell del av mitt prosjekt. I vår planlegger jeg et forskningsopphold hos Bjerregaard ved Syddansk Universitet.

Jeg takker Senter for Samiske Studier for støtten!

 

This entry was posted in Communication, PhD and tagged , , . Bookmark the permalink.