Tag Archives: 2002

Department of Justice Canada i Ottawa og Vancouver

REISESTØTTE 2002 Rapport fra Aimo Guttorm Om prosjektet “RETTSPLEIE I DET SAMISKE OMRÅDET”

Posted in PhD, Sámi Travel Grant | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Department of Justice Canada i Ottawa og Vancouver

University of Western Sydney i Australia

REISESTØTTE 2002 Rapport fra Inga Haugevik Jernsletten

Posted in Master, Sámi Travel Grant | Tagged , , , , | Comments Off on University of Western Sydney i Australia

Samiske mat-tradisjoner

Rapport fra Kjell-Arne Johnsen Prosjekt 200104097-30 Økonomisk støtte til prosjektet “Samiske mat-tradisjoner og dens betydning for lokalsamfunnets identitet og opprettholdelse.” Feltarbeidet til min hovedfagsoppgaven ble gjennomført vår, sommer og høst 2002 og hadde en lengde på i ca. 3 ½ … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , | Comments Off on Samiske mat-tradisjoner

Din inngang og din utgang

Rapport fra Bjørg Evjen Prosjekt 200104097-38 Økonomisk støtte til prosjektet “Din inngang og din utgang.” Viser til søknad om økonomisk støtte til reise og arbeid i forkant av et seminar i Vadsø 11.-13. mars 2002. Som bekreftet i vedlagt skriv, … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , | Comments Off on Din inngang og din utgang

5th International Deer Biology Congress

Rapport fra Rolf Rødven Prosjekt 200104097-43 Økonomisk støtte til prosjektet “Presentasjon på 5th International Deer biology Congress: “Individual variation in lifetime reproductive success among female reindeer in a Saami nomadic reindeer herd.” Jeg ønsker her å rapportere om bruk av … Continue reading

Posted in Communication | Tagged , , , , | Comments Off on 5th International Deer Biology Congress

Gjesteforelesninger ved Dale Slaughter

Rapport fra Institutt for arkeologi Prosjekt 200104097-51 Økonomisk støtte til prosjektet “Gjesteforelesninger ved Dale Slaughter, Bureau of Indian Affairs, Anchorage, Alaska” Takket være en bevilling på 5.000.- fra Senter for samiske studiers strategifond samt bevillinger fra Institutt for arkelologi, Institutt … Continue reading

Posted in Communication | Tagged , , , , | Comments Off on Gjesteforelesninger ved Dale Slaughter

Arctic Ruminants

Rapport fra Monica Alterskjær Sundset Prosjekt 200104097-32 Økonomisk støtte til prosjektet “Ecological analysis of the symbiotic rumen bacteria in two Arctic Ruminants” Vedlagt følger sluttrapport for prosjektet “Ecological analysis of the symbiotic rumen bacteria in two Arctic Ruminants” som ble … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , , | Comments Off on Arctic Ruminants

Fordøyelsesfysiologi til rein i indre Finnmark

Rapport fra Pål Vegar Storeheier Prosjekt 200104097-36 Økonomisk støtte til prosjektet “Fordøyelsesfysiologi til rein i indre Finnmark – delprosjekt: sesongmessige endringer i produksjon og opptak av flyktige fettsyrer i vomma til rein.” Jeg takker herved for midlene som prosjektet ble … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , | Comments Off on Fordøyelsesfysiologi til rein i indre Finnmark

Kulturmiljøer fra jernalder og tidlig historisk tid

Rapport fra Jørn Erik Henriksen og Elin Rose Myrvoll Prosjekt 200104097-46 Økonomisk støtte til prosjektet: “Kulturmiljøer fra jernalder og tidlig historisk tid fra Kyst-Finnmark.” Kort presentasjon av resultater fra feltarbeid 2002 Befaringsfeltarbeidet ble utført i løpet av våren 2002, og … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , | Comments Off on Kulturmiljøer fra jernalder og tidlig historisk tid

Northern Khanty fishing communities

Report from Janno Simm Project 200104097-47 Financial support to the project “Survival strategies of Northern Khanty fishing communities.” – Janno Simm, Master Student of Visual Anthropology, University of Tromsø. Support was used for fieldwork among Northern Khanty in Priuralsk Region … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , | Comments Off on Northern Khanty fishing communities

Kulturminner i Dieváivággi/Dividalen

Rapport fra Ingrid Sommerseth, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200104097-39 Økonomisk støtte til dr-art prosjektet ”Fra fangstbasert reindrift i Midt-Troms til grensesprengende nomadisme og ekstensiv reindrift” Som universitetsstipendiat ønsker jeg å takke for strategimidler til mitt dr-art prosjekt: … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Comments Off on Kulturminner i Dieváivággi/Dividalen

Effekt av oppvarming på beiteplanter

Rapport fra Sunna Pentha, Samisk institutt, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200104097-50 Økonomisk støtte til prosjektet “Effekt av oppvarming på beiteplanter i Finnmark.” Målsettingen i mitt hovedfagsprosjekt var å undersøke effekt av en eksperimentell temperaturøkning in situ på vekst og næringsinnhold … Continue reading

Posted in Communication, Master | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Effekt av oppvarming på beiteplanter

Sørsamisk litteratur

Rapport fra Harald Gaski og Nils John Porsanger, Samisk institutt, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200104097-40 Økonomisk støtte til prosjektet “Videodokumentar om sørsamisk litteratur.” Ninne Film v/ Nils John Porsanger og undertegnede fikk tilskudd fra Sametinget, Kommunal og Regionaldepartementet, Samisk senter … Continue reading

Posted in Communication, Researcher | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Sørsamisk litteratur

Linux i skolen

Rapport fra Trond Trosterud, Samisk institutt, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200104097-45 Økonomisk støtte til prosjektet “Seminar om samisk dataterminologi og lokalisering” Eg søkte på vegne av Skuvlalinux (http://developer.skolelinux.no/info/samisk) pengar til å arrangere eit seminar for samisk dataterminologi og lokalisering frå … Continue reading

Posted in Communication, Researcher | Tagged , , , , , | Comments Off on Linux i skolen

Samisk språkteknologi 2002

Rapport fra Trond Trosterud, Samisk institutt, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200104097-44 Økonomisk støtte til prosjektet “Samisk språkteknologi”. Eg søkte på vegne av prosjektet “Samisk språkteknologi” (jf. prosjektets eigne heimesider, prosjektet sine eksterne heimesider, http://www.hum.uit.no/sam/giellatekno/) pengar til å lønne studentar til … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , | Comments Off on Samisk språkteknologi 2002

Garnfisketerminologi

Rapport fra Trond Are Anti, Samisk institutt, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200104097-35 Økonomisk støtte til prosjektet “Garnfisketerminologi – drivgarnfiske, fiske med stormasket stågarn og fiske med fiskestengsel”.

Posted in Master | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Garnfisketerminologi

Ladinos i Xela, Guatemala

Rapport fra Inger Spein, Samisk institutt, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200104097-29 Økonomisk støtte til feltarbeid i Xela, Guatemala. Hei, alle nettlesere! Mitt navn er Inger Synnøve Spein, og jeg studerer for tiden hovedfag i sosialantropologi ved Universitetet i Tromsø. I … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , | Comments Off on Ladinos i Xela, Guatemala

SSSRs 20-årsjubileum

Rapport – Sámistudeanttaid Riemut I forbindelse med 20-årsjubileet til Sámi Studeanttaid Searvi Romssas/Samisk studentforening i Tromsø (SSSR), ble det i tidsrommet 12.-17. mars 2003 avholdt en rekke arrangementer i Tromsø by av SSSR og diverse samarbeidspartnere. Arrangementene ble benevnt under … Continue reading

Posted in Student | Tagged , , , , , | Comments Off on SSSRs 20-årsjubileum