Tag Archives: 2003

University of Auckland og University of Waikato, New Zealand

Rapport fra Jelena Porsanger Senter for samiske studier tildelte meg reisestøtte til utenlandsopphold på New Zealand for perioden fra januar til mai 2003. I løpet av mine studier på New Zealand ble jeg kjent med Maori Studier både på institusjons … Continue reading

Posted in PhD, Sámi Travel Grant | Tagged , , , , , , | Comments Off on University of Auckland og University of Waikato, New Zealand

Studiereise til Grønland II

Rapport fra Anne C. Silviken, doktorgradstipendiat, Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200300843-3 Redegjørelse for bruk av strategimidler i forbindelse med studiereise til Grønland.

Posted in PhD | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Studiereise til Grønland II

Studiereise til Grønland

Rapport fra Anna Rita Spein, doktorgradsstudent, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200300843-6 Redegjørelse for bruk av strategimidler i forbindelse med studiereise til Grønland

Posted in PhD | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Studiereise til Grønland

Portrett av en ung kvinnelig reindrifter

Rapport fra Trude Haugseth, Visuelle Kulturstudier, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200300843-23 Økonomisk støtte til prosjektet “Portrett av en ung kvinnelig reindrifter” Jeg fikk i vår tildelt midler på NOK 10 000 fra dere for feltarbeid. Nå er feltarbeidet over og … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , | Comments Off on Portrett av en ung kvinnelig reindrifter

From Vienna to Vardøhus 1768-1770

Report from Per Pippin Aspaas, University of Tromsø. Project 200300843-2 Financial support to the project: Maximilian Hell and Joannes Sajnovics, from Vienna to Vardøhus 1768-1770. Two Jesuit Scientists Exploring the Far North. During the years of 1768-1770, two astronomers from … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , | Comments Off on From Vienna to Vardøhus 1768-1770

Fotografier av Kåre Kivijärvi

Rapport fra Hanne Hammer Stien, hovedfagstudent, Det Humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200300843-27 Økonomisk støtte til prosjektet “Mellom realisme og konstruksjon – en lesning av fem fotografier og holdninger til fotografiet på 1900-tallet” I forbindelse med mitt prosjekt ”Mellom … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , , | Comments Off on Fotografier av Kåre Kivijärvi

Indigenous nationbuilding in Paraguay

“Construction of a Guaraní identity – success and contradictions in the process of indigenous nationbuilding in Paraguay” Report from Ottar Kristian Kvaal, Master in Peace and Conflict Transformation, University of Tromsø. Project 200300843-15 The Master project that I am working … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , | Comments Off on Indigenous nationbuilding in Paraguay

Urbefolkningskvinners strategier for å unngå migrering

Rapport fra Tania Lopez, Visuell antropologi, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200300843-14 Økonomisk støtte til prosjektet: “Unge urbefolkningskvinners strategier for å unngå migrering fra landsbyer i sør-Chile til storbyer sentralt i landet”. Jeg har vært på ei øy i Sør-Chile for … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , | Comments Off on Urbefolkningskvinners strategier for å unngå migrering

The UN verification mission in Guatemala II

Report from Alvaro Cendeno, Master in Peace and Conflict Transformation, University of Tromsø. Project 200300843-19 Financial support to the project “Guatemala:The peace process and its relationship to indigenous peoples” My name is Alvaro Cedeño, from Costa Rica. My background is … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , | Comments Off on The UN verification mission in Guatemala II

The UN verification mission in Guatemala

Report from Bjørn-Richard Hagvåg Monsen, Master in Peace and Conflict Transformation, University of Tromsø. Project 200300843-20 Economical support for the project: “General perceptions from the Guatemalan civil society about MINUGUA (United Nations Mission in Guatemala) and its effort towards implementing … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , | Comments Off on The UN verification mission in Guatemala

Riddu Riđđu: Festival og identitetsprosjekt

Rapport fra Anita Lervoll, hovedfagsstudent ved visuelle kulturstudier, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200300843-13 Økonomisk støtte til prosjektet: “Riddu Riđđu: Festival og identitetsprosjekt” Jeg vil først takke Samisk senter for de 5000,- kr som ble tildelt meg for utførelse av feltarbeid … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Riddu Riđđu: Festival og identitetsprosjekt

Northern Khanty fishing communities II

Report from Janno Simm, Visual anthropology, University of Tromsø. Project 200300843-22 Financial support to the project “Survival strategies of Northern Khanty fishing communities” I have received an amount of 10 000 NOK from the Centre for Saami Studies Strategy Fund … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , | Comments Off on Northern Khanty fishing communities II

Folkelige forestillinger om sykdom og helbredelse i et skole – og folkemedisinsk perspektiv

Rapport fra Anni Henriksen, doktorgrad, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200300843-31 Økonomisk støtte til prosjektet: “Folkelige forestillinger om sykdom og helbredelse i et skole – og folkemedisinsk perspektiv.” Jeg mottok 5000 kr fra Senter for samiske studier som … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Comments Off on Folkelige forestillinger om sykdom og helbredelse i et skole – og folkemedisinsk perspektiv

Etnisitet og identitet hos samisk ungdom i Finnmark

Rapport fra Tariq Ashkari, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200300843-8 Økonomisk støtte til prosjektet: “Overgang fra trygge omgivelser til et fremmed miljø. Samiske elevers erfaring ved videregående opplæringstilbud utenfor det samiske kjerneområdet”. Bakgrunn Jeg er hovedfagsstudent i faget … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , | Comments Off on Etnisitet og identitet hos samisk ungdom i Finnmark

Identitet og modernitet i samisk skulptur

Rapport fra Tone Kristine Thørring, hovedfag, Institutt for kunsthistorie, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200300843-7 Økonomisk støtte til prosjektet: “Fra seidefigurer til moderne kunstuttrykk. Identitet og modernitet i samisk skulptur” Prosjektet “Fra seidefigur til moderne kunstuttrykk. Identitet og modernitet i samisk … Continue reading

Posted in Communication, Master | Tagged , , , , | Comments Off on Identitet og modernitet i samisk skulptur

Kulturmiljøer fra jernalder og tidlig historisk tid II

Rapport fra Jørn Erik Henriksen og Elin Rose Myrvoll Prosjekt 200300843-16 Økonomisk støtte til prosjektet “Kulturmiljøer fra jernalder og tidlig historisk tid fra Kyst-Finnmark.” Beskrivelse av prosjektet: Prosjektet er rettet mot særegne kulturmiljøer fra jernalder og eldre historisk tid langs … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , | Comments Off on Kulturmiljøer fra jernalder og tidlig historisk tid II

Reindrift i Liehittäjä konsesjonssameby

Rapport fra Johnny-Leo Jernsletten, Senter for samiske studier/Uppsala universitetet Prosjekt 200104097-28 Økonomisk støtte til prosjektet “Cultural Perceptions of Ecology – Reindeer Herding as Part of a National (ecological) Management Policy” Gjennom mitt feltarbeide har jeg fått tilgang til de prosesser og … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Comments Off on Reindrift i Liehittäjä konsesjonssameby

Samisk samtidskunst

Rapport fra Hanna H. Hansen, Institutt for kunstvitenskap, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200300843-4 Økonomisk støtte til prosjektet “Samisk samtidskunst” Jeg viser til prosjektbeskrivelse av hovedoppgave i Kunstvitenskap om samisk samtidskunst. En del av oppgaven består av kvalitative forskningsintervjuer med fire … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , | Comments Off on Samisk samtidskunst

Sørsamisk historie i Ytre Namdal

Rapport fra Lisa Dunfjeld-Aagård, hovedfag, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200300843-9 Økonomisk støtte til prosjektet “Sørsamisk historie i Ytre Namdal – tolkning av næringstilpasninger og etniske relasjoner i kyst- og kystnære områder” I juni/ juli 2003 hadde jeg … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , | Comments Off on Sørsamisk historie i Ytre Namdal

Ungdom, fritid og kjønn i Quetzaltenango

Rapport fra Linn Kristensen, hovedfag, Insitutt for sosialantropologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200300843-5 Først vil jeg takke Samisk senter som gav meg 10.000 kroner i støtte til å utføre feltarbeidet. Jeg var på feltarbeid i Sosialantropologi, i Guatemala fra 20 mars til … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , | Comments Off on Ungdom, fritid og kjønn i Quetzaltenango