Tag Archives: 2004

Framveksten av samisk etnisitet

Rapport fra Marianne Skandfer, postdoktor, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200400797-17 Økonomisk støtte til prosjektet “Framveksten av samisk etnisitet i lys av innlandets økte betydning 2300 f.Kr. – 300 e.Kr.” Post-doktorprosjektet omfatter den perioden da samisk etnisitet synes … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , | Comments Off on Framveksten av samisk etnisitet

Et kritisk blikk på John Andreas Savios kunst

Rapport fra Frøydis Henriksen, hovedfagsstudent i kunsthistorie ved det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200400797-7 Økonomisk støtte til prosjektet “En nytolkning av John A. Savios grafikk” I forbindelse med mitt prosjekt “En nytolkning av John A. Savios grafikk” ble … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , | Comments Off on Et kritisk blikk på John Andreas Savios kunst

Forebyggende hiv/aidsarbeid på Øst-Timor

Rapport fra Carina E Reinholtsen, masterstudent i Samfunnsplanlegging og kulturforståelse, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200400797-32. Økonomisk støtte til prosjektet “Produksjon og formidling av kunnskap om HIV/AIDS blant ungdommer/studenter på Øst-Timor”. Jeg fikk våren 2004 tildelt kr 10 000 til mitt … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , | Comments Off on Forebyggende hiv/aidsarbeid på Øst-Timor

“Samisk representasjon i 3 norske nyhetsmedier 1970-2000”

Rapport fra Arne Johansen Ijäs, doktorgradstipendiat, Institutt for historie, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200400797-30. Økonomisk støtte til 3 intervjuer i forbindelse med dr.art. prosjektet “Samisk representasjon i 3 norske nyhetsmedier 1970-2000”. “Samisk representasjon i 3 norske nyhetsmedier” er et dr.grads … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , | Comments Off on “Samisk representasjon i 3 norske nyhetsmedier 1970-2000”

Modernitet og tilhørighet på Aotearoa New Zealand

Rapport fra Jorun Bræck Ramstad, universitetslektor, Institutt for sosial antropologi, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200400797-31. Redegjørelse for bruk av strategimidler i forbindelse med 4 1/2 ukers forskningsopphold i Aotearoa New Zealand Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø, innvilget meg … Continue reading

Posted in PhD, Researcher | Tagged , , , , | Comments Off on Modernitet og tilhørighet på Aotearoa New Zealand

Sørsamisk historie i Ytre Namdal II

Rapport fra Lisa Dunfjeld-Aagård, hovedfagstudent, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200400797-24. Økonomisk støtte til prosjektet : Sørsamisk historie i Ytre Namdal – tolking av bosetting og næringstilpasninger i kyst- og kystnære områder. Sommer 2004 hadde jeg min andre … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , | Comments Off on Sørsamisk historie i Ytre Namdal II

Utvikling av probiotika til rein

Rapport fra Kirsti Præsteng, doktorgradstipendiat, avdeling for Arktisk biologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200400797-8. Økonomisk støtte til prosjektet “Utvikling av probiotika til rein” Viser til brev om tildeling datert 6.april 2004 og vil med dette takke for støtte til prosjektet … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , | Comments Off on Utvikling av probiotika til rein

Kulturminner i Dieváivággi/Dividalen II

Rapport fra Ingrid Sommerseth, doktorgradstipendiat, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200400797-29. Økonomisk støtte til dr-art prosjektet “Fra fangstbasert reindrift til grensesprengende nomadisme i Indre Troms” Som universitetsstipendiat ønsker jeg å takke for strategimidler til mitt dr-art prosjekt: Jeg … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , | Comments Off on Kulturminner i Dieváivággi/Dividalen II

Participation in the 5th International Congress of Arctic Social Sciences

Report from Jukka Nyyssönen, PhD student, The Department of History, University of Tromsø. Project 200400797-25 Financial support for participation in the 5th International Congress of Arctic Social Sciences (ICASS V) The Centre for Sami studies strategy fund decided to give … Continue reading

Posted in Communication, PhD | Tagged , , , , | Comments Off on Participation in the 5th International Congress of Arctic Social Sciences

Indigenous workers i Guatemala City and the Mayan Movement

Report from Juliana Edith Turqui, Master in Peace and Conflict Transformation, University of Tromsø Project 200400797-15 Financial support to the project “The Urban Indigenous workers in Guatemala City and their relation with the Mayan Movement” A marginalized population from the … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , | Comments Off on Indigenous workers i Guatemala City and the Mayan Movement

Tradition and modernity – Lule Sami language and culture

Report from Zsofia Lang, Master in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 200400797-33 Financial support to the project: The role of Árran – Lule Sami Centre in the revitalization process of the Lule Sami language and culture / language education … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , | Comments Off on Tradition and modernity – Lule Sami language and culture

Long take shots in film Lukas’ moment

Report from Aryo Danusiri, Visual Cultural Studies, University of Tromsø Project 200400797-20 Financial support to the project “NEGOTIATING INDIGENEITY: Space, Identity and Social Mobility of Marind People (West Papua, Indonesia) in The Post-Suharto Era.” The fall of Suharto in 1998 … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , | Comments Off on Long take shots in film Lukas’ moment

Hverdagsliv og historier fra Kåfjord

Rapport fra Filmprosjekt i Manndalen våren 2003 av åtte studenter fra Visuelle Kulturstudier, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200300843-21 Økonomisk støtte til prosjektet “Hverdagsliv og historier fra Kåfjord/Gaivuotna” Vi mottok 9268 kr fra Senter for Samiske Studier som bidro til reise … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , | Comments Off on Hverdagsliv og historier fra Kåfjord