Tag Archives: 2005

Etniske relasjoner i et grenseland. Samisk og norrønt i Nord-Troms i jernalderen I

Rapport fra universitetsstipendiat (Phd-stipendiat) Roy Anders Nilsen, Institutt for arkeologi, Sv-fak., Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200501253-2 Økonomisk støtte til prosjektet ”Etniske relasjoner i et grenseland. Samisk og norrønt i Nord-Troms i jernalderen.” Prosjektets formål er å belyse forholdet mellom etniske … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , | Leave a comment

Tundra plant diversity as influenced by biotic interactions

Report from Virve Ravolainen, Department of Biology, University of Tromsø Project 200501253-6 Financial support to the project “Vegetation in reindeer summer pastures”   Centre for Sámi Studies has kindly supported my fieldwork the summer of 2005. My PhD project is … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , | Leave a comment

Tidsmessig og romlig variasjon i livshistorie hos rein

Rapport fra Rolf Rødven, stipendiat, Institutt for biologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200501253-8 Økonomisk støtte til prosjektet “Causes and consequences of spatio-temporal life history variation in semi-domesticated reindeer” Bakgrunn Jeg ble i 2004 bevilget kr 20 000,- i støtte gjennom … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Arv som en utfordring i medisinsk genetikk

Rapport fra Valeria Marton, stipendiat ved Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200501253-32 Rapport om bruk av strategimidler til filmprosjekt om arv og slektskap i den samiske kulturen, som del av min medisinske doktorgradsarbeid Jeg vil innledningsvis takke … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , | Leave a comment

Plantefenologi og plantesammensetning for reinens habitatvalg

Rapport fra Marianne Iversen, stipendiat, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200501253-33 Økonomisk støtte til prosjektet: “Viktigheten av plantefenologi og plantesammensetning for reinens habitatvalg i et sommerbeiteområde i Finnmark.” Prosjektet som ble tildelt strategimidler fra Senter fra samiske studier i år 2005 … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , | Leave a comment

Overgangen til kristen samisk gravskikk etter 1600

Rapport fra Asgeir Svestad, postdoktor, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200501253-10 Økonomisk støtte til prosjektet: “Overgangen til kristen samisk gravskikk etter 1600. En undersøkelse av gravskikkens betydning som kulturelt konstituerende element” Dette er det første arkeologiske forskningsprosjektet som … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , , , | Comments Off on Overgangen til kristen samisk gravskikk etter 1600

Samer på utstilling. Ei analyse av “levende” utstillinger i tida 1820-1930

Rapport fra Cathrine Baglo, stipendiat, Fagenhet for samisk etnografi, Tromsø Museum – Universitetsmuseet Prosjekt 200501253-37 Reisestøtte til arkivundersøkelser i Hamburg (Berlin) i forbindelse med Ph.D. prosjektet “Samer på utstilling. Ei analyse av “levende” utstillinger i tida 1820-1930″

Posted in PhD | Tagged , , , , , | Leave a comment

On the future of indigenous traditions: the case of Adivasis of Jharkhand, India

Report from Bineet Mundu, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø. Project 200501253-12 Financial support to the project: “On the future of indigenous traditions : the case of Adivasis of Jharkhand, India” In my initial plan I had three … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , | Leave a comment

Utfordringer ved livets slutt

Rapport fra Randi Nymo, dr. gradsstipendiat, avdeling for helse og sykepleie, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø/ Institutt for helse og sykepleievitenskap Høgskolen i Narvik Prosjekt 200501253-28 12000,00 kr i økonomisk støtte til 2 kurs og konferanser: Det ene: … Continue reading

Posted in Communication, PhD | Tagged , , , , | Comments Off on Utfordringer ved livets slutt

Living on the edge of agriculture-dominating society

Report from Zhang Qian, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 200501253-14 Financial support to the project “Living on the edge of agriculture-dominating society” This summer I took out fieldwork in China from mid-June to the end of … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , | Comments Off on Living on the edge of agriculture-dominating society

The process of revitalization of culture and indigenous ethnic identity

Report from Evgenia Romanova, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø. Project 200501253-16 Financial support to the project: “The process of revitalization of culture and indigenous ethnic identity” The analysis of the actual situation with the observance of the … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Indigenous Education in Australia

Report from Karen Calhoun, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 200501253-15 Financial support to the project “Indigenous Education in Far North Queensland, Australia: Successes and Challenges”

Posted in Master | Tagged , , , , , | Leave a comment

Rural Women and Micro-credit Schemes

Report from Gilbert Ansoglenang, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 200501253-38 Financial support to the project: “Rural Women and Micro-credit Schemes: Cases from the Lawra District of Ghana” The Centre for Environment and Development, and the Centre … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , , | Leave a comment

The significance of labour exchange systems among indigenous peasants in Nepal

Report from Sundar Bhattarai, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø. Project 200501253-22 Financial support to the project: “The ‘Bola’ and ‘Parma’ of the Newari: The significance of labour exchange systems among indigenous peasants in Nepal”

Posted in Master | Tagged , , , , , | Leave a comment

The Sarahkka – Sámi womans organization

Report from Olusegun Olawale Olakunle, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 200501253-39 Financial support for my fieldwork and Thesis The Centre for Sami Studies made available some strategic funds for students that were engaged in carrying out … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Protection of rights – A case study from South Africa

Report from Priscilla de Wet, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 200501253-18 Financial support to the project: “Can a commission be an agent for social change? A case study of the Commission for the Promotion and Protection … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , | Leave a comment

Nomadic schooling of the indigenous Evenk children

Report from Sargylana Zhirkova, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø. Project 200501253-20 Financial support to the project: “School on the “move”: Analysis of the school training of the indigenous children in Republic Sakha (Yakutia), Russia”

Posted in Master | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Sustainable development – A case study from Bangladesh

Report from Md. Abdul Hoque, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø. Project 200501253-21 Financial support to the project: “Sustainable development of indigenous people and Role of Radio as a medium: A case study of Rakhaing and Garo in … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , | Leave a comment

The Cultural Construction of the Indigenous Peoples

Report from Walter Añacata Avendaño, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 200501253-23 Financial support for the Fieldwork of the Master Thesis: “The Cultural Construction of the Indigenous Peoples” The project My thesis is approaching the problem of … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , , | Comments Off on The Cultural Construction of the Indigenous Peoples