Tag Archives: 2005

Etniske relasjoner i et grenseland. Samisk og norrønt i Nord-Troms i jernalderen I

Rapport fra universitetsstipendiat (Phd-stipendiat) Roy Anders Nilsen, Institutt for arkeologi, Sv-fak., Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200501253-2 Økonomisk støtte til prosjektet ”Etniske relasjoner i et grenseland. Samisk og norrønt i Nord-Troms i jernalderen.” Prosjektets formål er å belyse forholdet mellom etniske … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , | Comments Off on Etniske relasjoner i et grenseland. Samisk og norrønt i Nord-Troms i jernalderen I

Tundra plant diversity as influenced by biotic interactions

Report from Virve Ravolainen, Department of Biology, University of Tromsø Project 200501253-6 Financial support to the project “Vegetation in reindeer summer pastures”   Centre for Sámi Studies has kindly supported my fieldwork the summer of 2005. My PhD project is … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , | Comments Off on Tundra plant diversity as influenced by biotic interactions

Tidsmessig og romlig variasjon i livshistorie hos rein

Rapport fra Rolf Rødven, stipendiat, Institutt for biologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200501253-8 Økonomisk støtte til prosjektet “Causes and consequences of spatio-temporal life history variation in semi-domesticated reindeer” Bakgrunn Jeg ble i 2004 bevilget kr 20 000,- i støtte gjennom … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Arv som en utfordring i medisinsk genetikk

Rapport fra Valeria Marton, stipendiat ved Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200501253-32 Rapport om bruk av strategimidler til filmprosjekt om arv og slektskap i den samiske kulturen, som del av min medisinske doktorgradsarbeid Jeg vil innledningsvis takke … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , | Leave a comment

Plantefenologi og plantesammensetning for reinens habitatvalg

Rapport fra Marianne Iversen, stipendiat, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200501253-33 Økonomisk støtte til prosjektet: “Viktigheten av plantefenologi og plantesammensetning for reinens habitatvalg i et sommerbeiteområde i Finnmark.” Prosjektet som ble tildelt strategimidler fra Senter fra samiske studier i år 2005 … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , | Leave a comment

Overgangen til kristen samisk gravskikk etter 1600

Rapport fra Asgeir Svestad, postdoktor, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200501253-10 Økonomisk støtte til prosjektet: “Overgangen til kristen samisk gravskikk etter 1600. En undersøkelse av gravskikkens betydning som kulturelt konstituerende element” Dette er det første arkeologiske forskningsprosjektet som … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , , , | Comments Off on Overgangen til kristen samisk gravskikk etter 1600

Samer på utstilling. Ei analyse av “levende” utstillinger i tida 1820-1930

Rapport fra Cathrine Baglo, stipendiat, Fagenhet for samisk etnografi, Tromsø Museum – Universitetsmuseet Prosjekt 200501253-37 Reisestøtte til arkivundersøkelser i Hamburg (Berlin) i forbindelse med Ph.D. prosjektet “Samer på utstilling. Ei analyse av “levende” utstillinger i tida 1820-1930″

Posted in PhD | Tagged , , , , , | Comments Off on Samer på utstilling. Ei analyse av “levende” utstillinger i tida 1820-1930

On the future of indigenous traditions: the case of Adivasis of Jharkhand, India

Report from Bineet Mundu, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø. Project 200501253-12 Financial support to the project: “On the future of indigenous traditions : the case of Adivasis of Jharkhand, India” In my initial plan I had three … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , | Comments Off on On the future of indigenous traditions: the case of Adivasis of Jharkhand, India

Utfordringer ved livets slutt

Rapport fra Randi Nymo, dr. gradsstipendiat, avdeling for helse og sykepleie, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø/ Institutt for helse og sykepleievitenskap Høgskolen i Narvik Prosjekt 200501253-28 12000,00 kr i økonomisk støtte til 2 kurs og konferanser: Det ene: … Continue reading

Posted in Communication, PhD | Tagged , , , , | Comments Off on Utfordringer ved livets slutt

Living on the edge of agriculture-dominating society

Report from Zhang Qian, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 200501253-14 Financial support to the project “Living on the edge of agriculture-dominating society” This summer I took out fieldwork in China from mid-June to the end of … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , | Comments Off on Living on the edge of agriculture-dominating society

The process of revitalization of culture and indigenous ethnic identity

Report from Evgenia Romanova, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø. Project 200501253-16 Financial support to the project: “The process of revitalization of culture and indigenous ethnic identity” The analysis of the actual situation with the observance of the … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , , | Comments Off on The process of revitalization of culture and indigenous ethnic identity

Indigenous Education in Australia

Report from Karen Calhoun, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 200501253-15 Financial support to the project “Indigenous Education in Far North Queensland, Australia: Successes and Challenges”

Posted in Master | Tagged , , , , , | Comments Off on Indigenous Education in Australia

Rural Women and Micro-credit Schemes

Report from Gilbert Ansoglenang, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 200501253-38 Financial support to the project: “Rural Women and Micro-credit Schemes: Cases from the Lawra District of Ghana” The Centre for Environment and Development, and the Centre … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , , | Comments Off on Rural Women and Micro-credit Schemes

The significance of labour exchange systems among indigenous peasants in Nepal

Report from Sundar Bhattarai, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø. Project 200501253-22 Financial support to the project: “The ‘Bola’ and ‘Parma’ of the Newari: The significance of labour exchange systems among indigenous peasants in Nepal”

Posted in Master | Tagged , , , , , | Comments Off on The significance of labour exchange systems among indigenous peasants in Nepal

The Sarahkka – Sámi womans organization

Report from Olusegun Olawale Olakunle, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 200501253-39 Financial support for my fieldwork and Thesis The Centre for Sami Studies made available some strategic funds for students that were engaged in carrying out … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , , | Comments Off on The Sarahkka – Sámi womans organization

Protection of rights – A case study from South Africa

Report from Priscilla de Wet, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 200501253-18 Financial support to the project: “Can a commission be an agent for social change? A case study of the Commission for the Promotion and Protection … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , | Comments Off on Protection of rights – A case study from South Africa

Nomadic schooling of the indigenous Evenk children

Report from Sargylana Zhirkova, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø. Project 200501253-20 Financial support to the project: “School on the “move”: Analysis of the school training of the indigenous children in Republic Sakha (Yakutia), Russia”

Posted in Master | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Nomadic schooling of the indigenous Evenk children

Sustainable development – A case study from Bangladesh

Report from Md. Abdul Hoque, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø. Project 200501253-21 Financial support to the project: “Sustainable development of indigenous people and Role of Radio as a medium: A case study of Rakhaing and Garo in … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , | Comments Off on Sustainable development – A case study from Bangladesh

The Cultural Construction of the Indigenous Peoples

Report from Walter Añacata Avendaño, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 200501253-23 Financial support for the Fieldwork of the Master Thesis: “The Cultural Construction of the Indigenous Peoples” The project My thesis is approaching the problem of … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , , | Comments Off on The Cultural Construction of the Indigenous Peoples