Tag Archives: 2006

Mearrasámegiela suopmana guorahallan

Raporta Marit B. Henriksenis, Humanistalaš fakultehta, Romssa universitehta Áššenr. 200601873-32 Ekonomalaš doarjja Prošeavtta birra Áigodagas 1999-2002 dahken fonologalaš guorahallamiid Liidnavuona mearrasámegiela suopmanis (Álaheaivuonas). Dáid guorahallamiid bohtosiid lean čilgen váldofágadutkamušas “Liidnavuona suopmana fonologiija. Mearrasámegiela fonologalaš guorahallan.”, man vuođul čađahin váldofágaeksámena 28.05.2002.

Posted in PhD | Tagged , , , | Leave a comment

Samisk livsanskuelse og tradisjonelle omsorgssystemer

Rapport fra Randi Nymo, dr. gradsstipendiat, avdeling for helse og sykepleie, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø/ Institutt for helse og sykepleievitenskap Høgskolen i Narvik Prosjekt 200601873-37 Økonomisk støtte til Australiareise sommeren 2006. Doktorgradsprosjektet bærer tittelen: ”SAMISK LIVSANSKUELSE OG … Continue reading

Posted in Communication, PhD | Tagged , , | Comments Off on Samisk livsanskuelse og tradisjonelle omsorgssystemer

Etniske relasjoner i et grenseland. Samisk og norrønt i Nord-Troms i jernalderen II

Rapport fra universitetsstipendiat (Phd-stipendiat) Roy Anders Nilsen, Institutt for arkeologi, Sv-fak., Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200601873-34 Økonomisk støtte til prosjektet ”Etniske relasjoner i et grenseland. Samisk og norrønt i Nord-Troms i jernalderen.”

Posted in PhD | Tagged , , , | Comments Off on Etniske relasjoner i et grenseland. Samisk og norrønt i Nord-Troms i jernalderen II

Klassifisering av landområdene i Liehittäjä sameby

Rapport fra Johnny-Leo Jernsletten, Senter for samiske studier/Uppsala universitet Prosjekt 200601873-36 Økonomisk støtte til klassifisering av landområdene i Liehittäjä sameby Jeg søkte NOK 5000,- for å få gjennomført et søk i Lantmäteriverkts database over jord- og skogseiendommer innenfor Liehittäjä sameby sine … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , | Leave a comment

Causes and consequences of spatio-temporal life history variation in semi-domesticated reindeer

Rapport fra Rolf Rødven, stipendiat, Institutt for biologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200601873-35 og 200601873-40 Økonomisk støtte til prosjektet “Causes and consequences of spatio-temporal life history variation in semi-domesticated reindeer”

Posted in Communication, PhD | Tagged , , , , , | Comments Off on Causes and consequences of spatio-temporal life history variation in semi-domesticated reindeer

Sørsamisk referansegrammatikk

Rapport frå førsteamanuensis Trond Trosterud, Institutt for språkvitskap, Hum-fak., Universitetet i Tromsø Prosjekt 200601873-41 Økonomisk støtte til møte for å planleggje skrivinga av ein sørsamisk referansegrammatikk Målet med prosjektet var å samle alle som var interessert i å bidra til … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , | Leave a comment

Sátnegirjeprošeakta Spánska-sámi-spánska sátnegirjji

Raporta Kjell Kemis, Humanistalaš fakultehta, Romssa universitehta Áššenr. 200601873-45 Ekonomalaš doarjja sátnegirjeprošektii Spánska-sámi-spánska sátnegirjji Prošeakta ja dan ulbmil Letne ovttas professor Angel Diaz de Radain, Madrid Universitehtas, álggahan sátnegirjeprošeavtta Spánska-sámi-spánska sátnegirjji. Moai álggaheimme ovttasbargoplánaid 2002 ja letne joatkán deaivvademiiguin 2003, … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , , | Leave a comment

Framveksten av samisk etnisitet II

Rapport fra Marianne Skandfer, postdoktor, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200601873-42 Økonomisk støtte til prosjektet “Framveksten av samisk etnisitet i lys av innlandsområdenes økte betydning, 2300 f.Kr. – 300 e.Kr.” Utgangspunktet for mitt post-doktorprosjekt (oppstart H-03, avbrutt av to … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , | Comments Off on Framveksten av samisk etnisitet II

Small-scale fisheries off the Atlantic Coast of Guatemala

Report from Hector Andrade, PhD student in International Fisheries Management, University of Tromsø Project 200601873-48 Financial support for the project: “Towards an intercultural community based management regime? Small-scale fisheries off the Atlantic Coast of Guatemala”

Posted in PhD | Tagged , , | Comments Off on Small-scale fisheries off the Atlantic Coast of Guatemala

Kristen samisk gravskikk

Rapport fra Asgeir Svestad, postdoktor, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø, for året Department of Anthropology, The City University of New York. Prosjekt 200601873-46 Økonomisk støtte til prosjektet: “Overgangen til kristen samisk gravskikk etter 1600. En undersøkelse av gravskikkens betydning … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , , , | Comments Off on Kristen samisk gravskikk

Metamorfoser

Rapport fra Cathrine Baglo, stipendiat, Fagenhet for samisk etnografi/Institutt for arkeologi, Tromsø Museum – Universitetsmuseet Prosjekt 200601873-51 Reisestøtte til Metamorfoser, Nordiska etnolog-och folkloristkongressen, Stockholm 14.- 17. juni I forbindelse med mitt Ph.D. prosjekt: Samer på utstilling. En analyse av levende … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , | Comments Off on Metamorfoser