Tag Archives: 2008

The University of Melbourne, Australia

Rapport fra Guri Karlstrøm Melbourne, Australia Høsten 2008 & WiPCE 2008, World Indigenous Peoples Conference on Education, 7-11 December 2008

Posted in Communication, Master, Sámi Travel Grant | Tagged , , , , , | Comments Off on The University of Melbourne, Australia

Universitetet i Milano, Italia

Rapport fra Trine Glad Jeg takker med dette for reisestøtte kr 16 100 fra Senter for samiske studier til opphold ved Universitetet i Milano, Italia. Reisestøtten er benyttet i henhold til budsjett som beskrevet i prosjektsøknaden.

Posted in PhD, Sámi Travel Grant | Tagged , , , , , | Comments Off on Universitetet i Milano, Italia

Atlantisk laks i Tanavassdraget

Rapport fra Kjell Magne Johnsen, Master i Arktisk Naturbruk og Landbruk, retning vassdragsforvaltning, Institutt for Akvatisk Biologi, Norges Fiskerihøgskole, Universitet i Tromsø Prosjekt 200800753-4 Økonomisk støtte til prosjektet: “Vandringsstrategi hos yngel av Atlantisk laks (Salmo salar) i små bekker i … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , | Comments Off on Atlantisk laks i Tanavassdraget

Between koranic school and the government school system

Report from Hireine Gougoure, Master in Visual Cultural Studies, University of Tromsø Project 200800753-16 Financial support for the project: “In between tradition and modernity: today Fulbe‘s reality in Mayo-Darle, Northern Cameroon”

Posted in Master | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Stories of origin of the Sotho people of QwaQwa

Report from Mantsi Teboho Pitso, Master in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 200800753-6 The primary purpose of my study is to determine Sotho people’s understanding and interpretations of their “stories of origin” taking into consideration factors such as age, … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Stories of origin of the Sotho people of QwaQwa

Dwelling, Livelihood, Law and Landscapes in Finnmark II

Rapport fra Ole-Bjørn Fossbakk, stipendiat, Institutt for sosialantropologi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200800753-18

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Studietur på Grønland

Rapport fra Senter for samisk helseforskning, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200800753 Rapport fra studietur på Grønland august 2008

Posted in Communication, Researcher | Tagged , , , , , , | Leave a comment