Tag Archives: 2009

Unfolding the kilt

Rapport fra Emma Margret Skåden Økonomisk støtte til prosjektet: “What’s in the kilt? Et studie av skotsk identitet og kommersialisering av nasjonale symboler.” (Foreløpig tittel)

Posted in Master, Sámi Travel Grant | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Dipo – Puberty Rites among the Krobos of Eastern Region, Ghana

Report from Priscilla Akua Boakye, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 2009/1415-2 Financial support to the project: “Dipo – Puberty Rites among the Krobos of Eastern Region, Ghana.”

Posted in Master | Tagged , , , , , | Leave a comment

International Congress on Circumpolar Health

Rapport fra Ketil Lenert Hansen, Stipendiat ved Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø Prosjekt 2009/1415-4 Økonomisk støtte til deltakelse på kongressen: “International Congress on Circumpolar Health” i Yellowknife, Northwest Territories, Canada.

Posted in Communication, PhD | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Impacts of modernization on traditional social organizations

Report from Niraj Dangol, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 2009/1415-3 Financial support to the project: “Impact of Modernization on Traditional Social Organizations: A study of the Sana Guthi System among the Newar Communities of Nepal”

Posted in Master | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Rett til fiske i fjorder og kystnære farvann

Rapport fra Susann Funderud Skogvang, Stipendiat, Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Prosjekt 2009/1415-35 Rapport for bruk av innvilgede strategimidler fra Senter for samiske studier Jeg arbeider med en phd-avhandling om retten til fiske i fjorder og kystnære farvann. Strategimidlene … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Leave a comment

The management and transformation of traditional healing knowledge

Report from Anne Karen Hætta, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 2009/1415-6 Financial support to the project: The management of the Sámi traditional healing institution in the Marke villages in Southern Troms and Northern Nordland.

Posted in Master | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Hellegroper i Lofoten

Rapport fra Gørill Nilsen, førsteamanuensis, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø Prosjekt 2009/1415-21 Økonomisk støtte til feltarbeid samt rekonstruksjon av hellegroper i Lofoten.

Posted in Researcher | Tagged , , , | Leave a comment

Dialog og oljeproduksjon i Norge

Report from Kristian Aambø, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø, Project 2009/1415-8

Posted in Master | Tagged , , , , , | Leave a comment

Forskningsopphold på New Zealand

Rapport fra Harald Gaski, førsteamanuensis, Institutt for kultur og litteratur, HSL-fakultetet, Universitetet i Tromsø Prosjekt 2009/1415-10 Rapport etter forskningsopphold på New Zealand ved verdens eneste Centre of Excellence i urfolksforskning

Posted in Researcher | Tagged , , , , , | Leave a comment

Conference on gastrointestinal function

Report from Trine Glad, PhD student, Department of Arctic and Marine Biology and Department of Pharmacy, University of Tromsø Project 2009/1415-12 Financial support to participate at the conference on gastrointestinal function, CGIF2009, in Chicago 20-22 April 2009

Posted in Communication, PhD | Tagged , , , , | Leave a comment

Dwelling, Livelihood, Law and Landscapes in Finnmark III

Rapport fra Ole-Bjørn Fossbakk, Stipendiat i sosialantropologi, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 2009/1415-13

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Sustainability of Belizean Garifuna Communities

Report from Amalia L. Rylander, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 2009/1415-15 Financial support to the project: “Sustainability of Belizean Garifuna Communities Through Remittances Sent By Migrants Abroad”

Posted in Master | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Fiskeværene langs den nordnorske kysten

Rapport fra Inga Malene Bruun, PhD-stipendiat i arkeologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 2009/1415-17 Økonomisk støtte til PhD-prosjektet “Fiskeværene langs den nordnorske kysten”.

Posted in PhD | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Religiøst mangfald og endringsprosessar i Talamanca, Costa Rica

Rapport fra Bjørn Ola Tafjord, Dr.art., førsteamanuensis, Institutt for historie og religionsvitskap, Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning, Universitetet i Tromsø Prosjekt 2009/1415-20 Økonomisk støtte til Religiøst mangfald og endringsprosessar i Talamanca, Costa Rica: Feltarbeid (mai og juni 2009)

Posted in Researcher | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Gendered Responses to Government Intervention into Sami Reindeer Herding

Report from Dana Bellis, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 2009/1415-24 Financial support to the project: “Gendered Responses to Government Intervention into Sami Reindeer Herding.”

Posted in Master | Tagged , , , , , | Leave a comment

Reindriftsutøvernes relasjoner til den fastboende befolkningen i et sørsamisk område

Rapport fra Cecilie E. Myrnes, Masterprogram i Sosialantropologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 2009/1415-25 Økonomisk støtte til feltarbeid: Reindriftsutøvernes relasjoner til den fastboende befolkningen i et sørsamisk område

Posted in Master | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Reindriftsutøvernes relasjoner til den fastboende befolkningen i et sørsamisk område

Dekolonialiserende kulturarrangement

Rapport fra Kai Arne Ulriksen, master i sosialantropologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 2009/1415-26 Økonomisk støtte til prosjeket “Dekolonialiserende kulturarrangement – dekolonialiserende for hvem?”

Posted in Master | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Relocation and housing of the Mushuau Innu

Report from Elisabeth Thørring Dalsbø, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 2009/1415-27 Financial Support to the Project: “We were told we were going to live in houses.” Relocation and housing of the Mushuau Innu from 1948 to … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Sami footprints in Alaska

Report from Kristine Nyborg, Master in Visual Cultural Studies, University of Tromsø Project 2009/1415-28 Financial support to the project: “Sami footprints in Alaska”

Posted in Master | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Navigating in Educational Contexts

Rapport for bruk av strategimidler 2009 innvilget av Samisk senter: Deltakelse ISATT 09, Merete Saus og Else Boine Dette er en rapport for bruk av strategimidler bevilget av Samisk Senter for deltakelse på internasjonal konferanse med innlegg. Vi har deltatt … Continue reading

Posted in Communication, Researcher | Tagged , , , , , , | Leave a comment