Tag Archives: 5000

Overgang fra trygge omgivelser til et fremmed miljø

Rapport fra Tariq Ashkari, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200400797-5 Økonomisk støtte til prosjektet: “Overgang fra trygge omgivelser til et fremmed miljø. Samiske elevers erfaring ved videregående opplæringstilbud utenfor det samiske kjerneområdet” Bakgrunn Jeg er hovedfagsstudent i faget … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , | Comments Off on Overgang fra trygge omgivelser til et fremmed miljø

Fotografier av Kåre Kivijärvi

Rapport fra Hanne Hammer Stien, hovedfagstudent, Det Humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200300843-27 Økonomisk støtte til prosjektet “Mellom realisme og konstruksjon – en lesning av fem fotografier og holdninger til fotografiet på 1900-tallet” I forbindelse med mitt prosjekt ”Mellom … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , , | Comments Off on Fotografier av Kåre Kivijärvi

Riddu Riđđu: Festival og identitetsprosjekt

Rapport fra Anita Lervoll, hovedfagsstudent ved visuelle kulturstudier, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200300843-13 Økonomisk støtte til prosjektet: “Riddu Riđđu: Festival og identitetsprosjekt” Jeg vil først takke Samisk senter for de 5000,- kr som ble tildelt meg for utførelse av feltarbeid … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Riddu Riđđu: Festival og identitetsprosjekt

Folkelige forestillinger om sykdom og helbredelse i et skole – og folkemedisinsk perspektiv

Rapport fra Anni Henriksen, doktorgrad, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200300843-31 Økonomisk støtte til prosjektet: “Folkelige forestillinger om sykdom og helbredelse i et skole – og folkemedisinsk perspektiv.” Jeg mottok 5000 kr fra Senter for samiske studier som … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Comments Off on Folkelige forestillinger om sykdom og helbredelse i et skole – og folkemedisinsk perspektiv

Etnisitet og identitet hos samisk ungdom i Finnmark

Rapport fra Tariq Ashkari, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200300843-8 Økonomisk støtte til prosjektet: “Overgang fra trygge omgivelser til et fremmed miljø. Samiske elevers erfaring ved videregående opplæringstilbud utenfor det samiske kjerneområdet”. Bakgrunn Jeg er hovedfagsstudent i faget … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , | Comments Off on Etnisitet og identitet hos samisk ungdom i Finnmark