Tag Archives: archeology

Relasjonar mellom samiske og norrøne samfunn i jernalder og tidleg mellomalder i Sør-Salten, Nordland

Rapport for bruk av strategimidler 2010. Eirin Holberg, Høgskolen i Bodø/Universitetet i Tromsø. Økonomisk støtte til PhD-prosjektet ”Relasjonar mellom samiske og norrøne samfunn i jernalder og tidleg mellomalder i Sør-Salten, Nordland”.

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Comments Off on Relasjonar mellom samiske og norrøne samfunn i jernalder og tidleg mellomalder i Sør-Salten, Nordland

Fiskeværene langs den nordnorske kysten

Rapport til Senter for samiske studier i forbindelse med tildeling av strategimidler 2010, brukt til phd-prosjektet: ”Fiskeværene langs den nordnorske kysten”.

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Comments Off on Fiskeværene langs den nordnorske kysten

Hellegroper i Lofoten

Rapport fra Gørill Nilsen, førsteamanuensis, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø Prosjekt 2009/1415-21 Økonomisk støtte til feltarbeid samt rekonstruksjon av hellegroper i Lofoten.

Posted in Researcher | Tagged , , , | Comments Off on Hellegroper i Lofoten

Fiskeværene langs den nordnorske kysten

Rapport fra Inga Malene Bruun, PhD-stipendiat i arkeologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 2009/1415-17 Økonomisk støtte til PhD-prosjektet “Fiskeværene langs den nordnorske kysten”.

Posted in PhD | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Fiskeværene langs den nordnorske kysten

Samfunn, interaksjon og endring på Nordkalotten 7000-4000 f.Kr

Rapport fra Anja Roth Niemi, PhD-stipendiat, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø Prosjekt 2009/1415-34 Økonomisk støtte til prosjektet “Samfunn, interaksjon og endring på Nordkalotten 7000-4000 f.Kr. – en studie av relasjoner i … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Framveksten av samisk etnisitet III

Rapport fra Marianne Skandfer, postdoktor, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200700333-44 Økonomisk støtte til prosjektet: “Framveksten av samisk etnisitet i lys av innlandsområdenes økte betydning, 2300 f.Kr. – 300 e.Kr.”

Posted in Researcher | Tagged , , , | Comments Off on Framveksten av samisk etnisitet III

Early Networking in Northern Fennoscandia

Rapport fra Charlotte Damm, Institutt for arkeologi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200700333-46 Støtte til prosjektet “Early Networking in Northern Fennoscandia” Det ble bevilget midler til 2 forberedende workshops i forkant av det tverrfaglige og internasjonale prosjektet som … Continue reading

Posted in Communication, Researcher | Tagged , , , | Leave a comment

Etniske relasjoner i et grenseland. Samisk og norrønt i Nord-Troms i jernalderen II

Rapport fra universitetsstipendiat (Phd-stipendiat) Roy Anders Nilsen, Institutt for arkeologi, Sv-fak., Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200601873-34 Økonomisk støtte til prosjektet ”Etniske relasjoner i et grenseland. Samisk og norrønt i Nord-Troms i jernalderen.”

Posted in PhD | Tagged , , , | Comments Off on Etniske relasjoner i et grenseland. Samisk og norrønt i Nord-Troms i jernalderen II

Framveksten av samisk etnisitet II

Rapport fra Marianne Skandfer, postdoktor, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200601873-42 Økonomisk støtte til prosjektet “Framveksten av samisk etnisitet i lys av innlandsområdenes økte betydning, 2300 f.Kr. – 300 e.Kr.” Utgangspunktet for mitt post-doktorprosjekt (oppstart H-03, avbrutt av to … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , | Comments Off on Framveksten av samisk etnisitet II

Kristen samisk gravskikk

Rapport fra Asgeir Svestad, postdoktor, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø, for året Department of Anthropology, The City University of New York. Prosjekt 200601873-46 Økonomisk støtte til prosjektet: “Overgangen til kristen samisk gravskikk etter 1600. En undersøkelse av gravskikkens betydning … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , , , | Comments Off on Kristen samisk gravskikk

Metamorfoser

Rapport fra Cathrine Baglo, stipendiat, Fagenhet for samisk etnografi/Institutt for arkeologi, Tromsø Museum – Universitetsmuseet Prosjekt 200601873-51 Reisestøtte til Metamorfoser, Nordiska etnolog-och folkloristkongressen, Stockholm 14.- 17. juni I forbindelse med mitt Ph.D. prosjekt: Samer på utstilling. En analyse av levende … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , | Comments Off on Metamorfoser

Etniske relasjoner i et grenseland. Samisk og norrønt i Nord-Troms i jernalderen I

Rapport fra universitetsstipendiat (Phd-stipendiat) Roy Anders Nilsen, Institutt for arkeologi, Sv-fak., Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200501253-2 Økonomisk støtte til prosjektet ”Etniske relasjoner i et grenseland. Samisk og norrønt i Nord-Troms i jernalderen.” Prosjektets formål er å belyse forholdet mellom etniske … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , | Comments Off on Etniske relasjoner i et grenseland. Samisk og norrønt i Nord-Troms i jernalderen I

Overgangen til kristen samisk gravskikk etter 1600

Rapport fra Asgeir Svestad, postdoktor, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200501253-10 Økonomisk støtte til prosjektet: “Overgangen til kristen samisk gravskikk etter 1600. En undersøkelse av gravskikkens betydning som kulturelt konstituerende element” Dette er det første arkeologiske forskningsprosjektet som … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , , , | Comments Off on Overgangen til kristen samisk gravskikk etter 1600

Framveksten av samisk etnisitet

Rapport fra Marianne Skandfer, postdoktor, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200400797-17 Økonomisk støtte til prosjektet “Framveksten av samisk etnisitet i lys av innlandets økte betydning 2300 f.Kr. – 300 e.Kr.” Post-doktorprosjektet omfatter den perioden da samisk etnisitet synes … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , | Comments Off on Framveksten av samisk etnisitet

Kulturmiljøer fra jernalder og eldre historiske tid

Rapport fra Jørn Erik Henriksen og Elin Rose Myrvoll Prosjekt 200400797-23 Økonomisk støtte til prosjektet “Kulturmiljøer fra jernalder og eldre historiske tid i Kyst-Finnmark. En studie med utgangspunkt i fenomenet mangeromstufter.” Beskrivelse av prosjektet: Prosjektet er rettet mot særegne kulturmiljøer … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , | Comments Off on Kulturmiljøer fra jernalder og eldre historiske tid

Sørsamisk historie i Ytre Namdal II

Rapport fra Lisa Dunfjeld-Aagård, hovedfagstudent, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200400797-24. Økonomisk støtte til prosjektet : Sørsamisk historie i Ytre Namdal – tolking av bosetting og næringstilpasninger i kyst- og kystnære områder. Sommer 2004 hadde jeg min andre … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , | Comments Off on Sørsamisk historie i Ytre Namdal II

Kulturminner i Dieváivággi/Dividalen II

Rapport fra Ingrid Sommerseth, doktorgradstipendiat, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200400797-29. Økonomisk støtte til dr-art prosjektet “Fra fangstbasert reindrift til grensesprengende nomadisme i Indre Troms” Som universitetsstipendiat ønsker jeg å takke for strategimidler til mitt dr-art prosjekt: Jeg … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , | Comments Off on Kulturminner i Dieváivággi/Dividalen II

Kulturmiljøer fra jernalder og tidlig historisk tid II

Rapport fra Jørn Erik Henriksen og Elin Rose Myrvoll Prosjekt 200300843-16 Økonomisk støtte til prosjektet “Kulturmiljøer fra jernalder og tidlig historisk tid fra Kyst-Finnmark.” Beskrivelse av prosjektet: Prosjektet er rettet mot særegne kulturmiljøer fra jernalder og eldre historisk tid langs … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , | Comments Off on Kulturmiljøer fra jernalder og tidlig historisk tid II

Sørsamisk historie i Ytre Namdal

Rapport fra Lisa Dunfjeld-Aagård, hovedfag, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200300843-9 Økonomisk støtte til prosjektet “Sørsamisk historie i Ytre Namdal – tolkning av næringstilpasninger og etniske relasjoner i kyst- og kystnære områder” I juni/ juli 2003 hadde jeg … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , | Comments Off on Sørsamisk historie i Ytre Namdal

Kulturmiljøer fra jernalder og tidlig historisk tid

Rapport fra Jørn Erik Henriksen og Elin Rose Myrvoll Prosjekt 200104097-46 Økonomisk støtte til prosjektet: “Kulturmiljøer fra jernalder og tidlig historisk tid fra Kyst-Finnmark.” Kort presentasjon av resultater fra feltarbeid 2002 Befaringsfeltarbeidet ble utført i løpet av våren 2002, og … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , | Comments Off on Kulturmiljøer fra jernalder og tidlig historisk tid