Tag Archives: art history

Fotografier av Kåre Kivijärvi

Rapport fra Hanne Hammer Stien, hovedfagstudent, Det Humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200300843-27 Økonomisk støtte til prosjektet “Mellom realisme og konstruksjon – en lesning av fem fotografier og holdninger til fotografiet på 1900-tallet” I forbindelse med mitt prosjekt ”Mellom … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , , | Comments Off on Fotografier av Kåre Kivijärvi

Identitet og modernitet i samisk skulptur

Rapport fra Tone Kristine Thørring, hovedfag, Institutt for kunsthistorie, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200300843-7 Økonomisk støtte til prosjektet: “Fra seidefigurer til moderne kunstuttrykk. Identitet og modernitet i samisk skulptur” Prosjektet “Fra seidefigur til moderne kunstuttrykk. Identitet og modernitet i samisk … Continue reading

Posted in Communication, Master | Tagged , , , , | Comments Off on Identitet og modernitet i samisk skulptur

Samisk samtidskunst

Rapport fra Hanna H. Hansen, Institutt for kunstvitenskap, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200300843-4 Økonomisk støtte til prosjektet “Samisk samtidskunst” Jeg viser til prosjektbeskrivelse av hovedoppgave i Kunstvitenskap om samisk samtidskunst. En del av oppgaven består av kvalitative forskningsintervjuer med fire … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , | Comments Off on Samisk samtidskunst