Tag Archives: biology

Reindeer-plant interactions

Report from Victoria González, Master in Biology, University of Tromsø Project 200601873-25 Financial support for the project: “Reindeer grazing history effects on alpine germinable seed banks” The Centre for Sámi Studies supported me with kr 10000,- in order to publish … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , | Comments Off on Reindeer-plant interactions

Utvikling av probiotika til rein

Rapport fra Kirsti Præsteng, doktorgradstipendiat, avdeling for Arktisk biologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200601873-28 Økonomisk støtte til prosjektet: “Utvikling av probiotika til rein”

Posted in PhD | Tagged , , , | Leave a comment

Causes and consequences of spatio-temporal life history variation in semi-domesticated reindeer

Rapport fra Rolf Rødven, stipendiat, Institutt for biologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200601873-35 og 200601873-40 Økonomisk støtte til prosjektet “Causes and consequences of spatio-temporal life history variation in semi-domesticated reindeer”

Posted in Communication, PhD | Tagged , , , , , | Comments Off on Causes and consequences of spatio-temporal life history variation in semi-domesticated reindeer

Tundra plant diversity as influenced by biotic interactions

Report from Virve Ravolainen, Department of Biology, University of Tromsø Project 200501253-6 Financial support to the project “Vegetation in reindeer summer pastures”   Centre for Sámi Studies has kindly supported my fieldwork the summer of 2005. My PhD project is … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , | Comments Off on Tundra plant diversity as influenced by biotic interactions

Tidsmessig og romlig variasjon i livshistorie hos rein

Rapport fra Rolf Rødven, stipendiat, Institutt for biologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200501253-8 Økonomisk støtte til prosjektet “Causes and consequences of spatio-temporal life history variation in semi-domesticated reindeer” Bakgrunn Jeg ble i 2004 bevilget kr 20 000,- i støtte gjennom … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Leave a comment

10th North American Caribou Workshop

Rapport fra Rolf Rødven, stipendiat, Institutt for biologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200400797-9 Økonomiske støtte til deltakelse på 10th North American Caribou Workshop Bakgrunn Jeg deltok i mai dette år på 10th North American Caribou Workshop (NACW), samt møtte reindriftskoordinator … Continue reading

Posted in Communication, PhD | Tagged , | Comments Off on 10th North American Caribou Workshop

Utvikling av probiotika til rein

Rapport fra Kirsti Præsteng, doktorgradstipendiat, avdeling for Arktisk biologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200400797-8. Økonomisk støtte til prosjektet “Utvikling av probiotika til rein” Viser til brev om tildeling datert 6.april 2004 og vil med dette takke for støtte til prosjektet … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , | Comments Off on Utvikling av probiotika til rein

Census of reindeer in Adventdalen

Report from Nick Tyler Project 200300843-33 Report from the annual census of reindeer in Adventdalen, Svalbard Background A census of reindeer in Adventdalen, Svalbard has been carried out annually every summer since 1979.  The work is part of a long … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , , | Comments Off on Census of reindeer in Adventdalen

5th International Deer Biology Congress

Rapport fra Rolf Rødven Prosjekt 200104097-43 Økonomisk støtte til prosjektet “Presentasjon på 5th International Deer biology Congress: “Individual variation in lifetime reproductive success among female reindeer in a Saami nomadic reindeer herd.” Jeg ønsker her å rapportere om bruk av … Continue reading

Posted in Communication | Tagged , , , , | Comments Off on 5th International Deer Biology Congress

Arctic Ruminants

Rapport fra Monica Alterskjær Sundset Prosjekt 200104097-32 Økonomisk støtte til prosjektet “Ecological analysis of the symbiotic rumen bacteria in two Arctic Ruminants” Vedlagt følger sluttrapport for prosjektet “Ecological analysis of the symbiotic rumen bacteria in two Arctic Ruminants” som ble … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , , | Comments Off on Arctic Ruminants

Fordøyelsesfysiologi til rein i indre Finnmark

Rapport fra Pål Vegar Storeheier Prosjekt 200104097-36 Økonomisk støtte til prosjektet “Fordøyelsesfysiologi til rein i indre Finnmark – delprosjekt: sesongmessige endringer i produksjon og opptak av flyktige fettsyrer i vomma til rein.” Jeg takker herved for midlene som prosjektet ble … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , | Comments Off on Fordøyelsesfysiologi til rein i indre Finnmark

Effekt av oppvarming på beiteplanter

Rapport fra Sunna Pentha, Samisk institutt, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200104097-50 Økonomisk støtte til prosjektet “Effekt av oppvarming på beiteplanter i Finnmark.” Målsettingen i mitt hovedfagsprosjekt var å undersøke effekt av en eksperimentell temperaturøkning in situ på vekst og næringsinnhold … Continue reading

Posted in Communication, Master | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Effekt av oppvarming på beiteplanter