Tag Archives: cultural anthropology

Unfolding the kilt

Rapport fra Emma Margret Skåden Økonomisk støtte til prosjektet: “What’s in the kilt? Et studie av skotsk identitet og kommersialisering av nasjonale symboler.” (Foreløpig tittel)

Posted in Master, Sámi Travel Grant | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Unfolding the kilt

Dwelling, Livelihood, Law and Landscapes in Finnmark III

Rapport fra Ole-Bjørn Fossbakk, Stipendiat i sosialantropologi, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 2009/1415-13

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Reindriftsutøvernes relasjoner til den fastboende befolkningen i et sørsamisk område

Rapport fra Cecilie E. Myrnes, Masterprogram i Sosialantropologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 2009/1415-25 Økonomisk støtte til feltarbeid: Reindriftsutøvernes relasjoner til den fastboende befolkningen i et sørsamisk område

Posted in Master | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Reindriftsutøvernes relasjoner til den fastboende befolkningen i et sørsamisk område

Dekolonialiserende kulturarrangement

Rapport fra Kai Arne Ulriksen, master i sosialantropologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 2009/1415-26 Økonomisk støtte til prosjeket “Dekolonialiserende kulturarrangement – dekolonialiserende for hvem?”

Posted in Master | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Dwelling, Livelihood, Law and Landscapes in Finnmark II

Rapport fra Ole-Bjørn Fossbakk, stipendiat, Institutt for sosialantropologi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200800753-18

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Traditionalism in a Kahnien’kehàka (Mohawk) Community

Report from Elisabeth Holm, Master in Social Anthropology, University of Tromsø Project 200700333-20 Financial support to the project: “‘It feels like a healing process…’ – A Study of Traditionalism and processes of Articulation in a Kahnien’kehàka (Mohawk) Community.” (Draft title)

Posted in Master | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Traditionalism in a Kahnien’kehàka (Mohawk) Community

Dwelling, Livelihood, Law and Landscapes in Finnmark

Rapport fra Ole-Bjørn Fossbakk, stipendiat, Institutt for sosialantropologi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200700333-35 Rapport fra Ph.d prosjektet: “Dwelling, Livelihood, Law and Landscapes in Finnmark”.

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Comments Off on Dwelling, Livelihood, Law and Landscapes in Finnmark

Indigenous people, tourism and development?

Report from Margrethe Haug, Master in Social Anthropology, University of Tromsø. Project 200601873-13 Økonomisk støtte til prosjektet: ” ‘Bushmen’ as a Trademark – Commercialisation of indigenous culture by the tourism industry, a ticket to development or to further marginalisation?” (Draft … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , | Comments Off on Indigenous people, tourism and development?

Modernitet og tilhørighet på Aotearoa New Zealand

Rapport fra Jorun Bræck Ramstad, universitetslektor, Institutt for sosial antropologi, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200400797-31. Redegjørelse for bruk av strategimidler i forbindelse med 4 1/2 ukers forskningsopphold i Aotearoa New Zealand Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø, innvilget meg … Continue reading

Posted in PhD, Researcher | Tagged , , , , | Comments Off on Modernitet og tilhørighet på Aotearoa New Zealand

Reindrift i Liehittäjä konsesjonssameby

Rapport fra Johnny-Leo Jernsletten, Senter for samiske studier/Uppsala universitetet Prosjekt 200104097-28 Økonomisk støtte til prosjektet “Cultural Perceptions of Ecology – Reindeer Herding as Part of a National (ecological) Management Policy” Gjennom mitt feltarbeide har jeg fått tilgang til de prosesser og … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Comments Off on Reindrift i Liehittäjä konsesjonssameby

Ungdom, fritid og kjønn i Quetzaltenango

Rapport fra Linn Kristensen, hovedfag, Insitutt for sosialantropologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200300843-5 Først vil jeg takke Samisk senter som gav meg 10.000 kroner i støtte til å utføre feltarbeidet. Jeg var på feltarbeid i Sosialantropologi, i Guatemala fra 20 mars til … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , | Comments Off on Ungdom, fritid og kjønn i Quetzaltenango

Ladinos i Xela, Guatemala

Rapport fra Inger Spein, Samisk institutt, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200104097-29 Økonomisk støtte til feltarbeid i Xela, Guatemala. Hei, alle nettlesere! Mitt navn er Inger Synnøve Spein, og jeg studerer for tiden hovedfag i sosialantropologi ved Universitetet i Tromsø. I … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , | Comments Off on Ladinos i Xela, Guatemala