Tag Archives: dvd

Hverdagsliv og historier fra Kåfjord

Rapport fra Filmprosjekt i Manndalen våren 2003 av åtte studenter fra Visuelle Kulturstudier, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200300843-21 Økonomisk støtte til prosjektet “Hverdagsliv og historier fra Kåfjord/Gaivuotna” Vi mottok 9268 kr fra Senter for Samiske Studier som bidro til reise … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , | Comments Off on Hverdagsliv og historier fra Kåfjord

Portrett av en ung kvinnelig reindrifter

Rapport fra Trude Haugseth, Visuelle Kulturstudier, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200300843-23 Økonomisk støtte til prosjektet “Portrett av en ung kvinnelig reindrifter” Jeg fikk i vår tildelt midler på NOK 10 000 fra dere for feltarbeid. Nå er feltarbeidet over og … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , | Comments Off on Portrett av en ung kvinnelig reindrifter

Sørsamisk litteratur

Rapport fra Harald Gaski og Nils John Porsanger, Samisk institutt, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200104097-40 Økonomisk støtte til prosjektet “Videodokumentar om sørsamisk litteratur.” Ninne Film v/ Nils John Porsanger og undertegnede fikk tilskudd fra Sametinget, Kommunal og Regionaldepartementet, Samisk senter … Continue reading

Posted in Communication, Researcher | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Sørsamisk litteratur