Tag Archives: ecology

Økologiske kriterier for en bærekraftig forvaltning av reindriften

Rapport fra Karen Inga Kemi, Master i Arktisk naturbruk og landbruk, Institutt for biologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200601873-12 Økonomisk støtte til prosjektet “Bruk av tradisjonell økologisk kunnskap for beiteklassifisering og vurdering av beitekvalitet blant reindriftssamer i Vest Finnmark”

Posted in Master | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Reindeer-plant interactions

Report from Victoria González, Master in Biology, University of Tromsø Project 200601873-25 Financial support for the project: “Reindeer grazing history effects on alpine germinable seed banks” The Centre for Sámi Studies supported me with kr 10000,- in order to publish … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , | Comments Off on Reindeer-plant interactions