Tag Archives: economy

Kalveslakt og hvordan det påvirker produksjon og økonomi i dagens reindrift i Finnmark

Rapport fra Leif Anders Somby, Mastergrad i Arktisk naturbruk og landbruk, Institutt for biologi (Mat.nat), Universitetet i Tromsø Prosjekt 200700333-24 Økonomisk støtte til prosjektet: “Kalveslakt og hvordan det påvirker produksjon og økonomi i dagens reindrift i Finnmark”

Posted in Master | Tagged , , , , , , | Comments Off on Kalveslakt og hvordan det påvirker produksjon og økonomi i dagens reindrift i Finnmark

Rural Women and Micro-credit Schemes

Report from Gilbert Ansoglenang, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 200501253-38 Financial support to the project: “Rural Women and Micro-credit Schemes: Cases from the Lawra District of Ghana” The Centre for Environment and Development, and the Centre … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , , | Comments Off on Rural Women and Micro-credit Schemes