Tag Archives: Etnisk og demokratisk likeverd

Dwelling, Livelihood, Law and Landscapes in Finnmark III

Rapport fra Ole-Bjørn Fossbakk, Stipendiat i sosialantropologi, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 2009/1415-13

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Dwelling, Livelihood, Law and Landscapes in Finnmark II

Rapport fra Ole-Bjørn Fossbakk, stipendiat, Institutt for sosialantropologi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200800753-18

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Dwelling, Livelihood, Law and Landscapes in Finnmark

Rapport fra Ole-Bjørn Fossbakk, stipendiat, Institutt for sosialantropologi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200700333-35 Rapport fra Ph.d prosjektet: “Dwelling, Livelihood, Law and Landscapes in Finnmark”.

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Comments Off on Dwelling, Livelihood, Law and Landscapes in Finnmark