Tag Archives: exhibition

Performing Indigeneity

Rapport Strategimidler 2009,  Cathrine Baglo, stipendiat ved seksjon for kulturvitenskap, Tromsø Museum – Universitetsmuseet

Posted in Communication, PhD | Tagged , , , , , , | Comments Off on Performing Indigeneity

Metamorfoser

Rapport fra Cathrine Baglo, stipendiat, Fagenhet for samisk etnografi/Institutt for arkeologi, Tromsø Museum – Universitetsmuseet Prosjekt 200601873-51 Reisestøtte til Metamorfoser, Nordiska etnolog-och folkloristkongressen, Stockholm 14.- 17. juni I forbindelse med mitt Ph.D. prosjekt: Samer på utstilling. En analyse av levende … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , | Comments Off on Metamorfoser

SSSRs 20-årsjubileum

Rapport – Sámistudeanttaid Riemut I forbindelse med 20-årsjubileet til Sámi Studeanttaid Searvi Romssas/Samisk studentforening i Tromsø (SSSR), ble det i tidsrommet 12.-17. mars 2003 avholdt en rekke arrangementer i Tromsø by av SSSR og diverse samarbeidspartnere. Arrangementene ble benevnt under … Continue reading

Posted in Student | Tagged , , , , , | Comments Off on SSSRs 20-årsjubileum