Tag Archives: film

Arv som en utfordring i medisinsk genetikk

Rapport fra Valeria Marton, stipendiat ved Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200501253-32 Rapport om bruk av strategimidler til filmprosjekt om arv og slektskap i den samiske kulturen, som del av min medisinske doktorgradsarbeid Jeg vil innledningsvis takke … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , | Leave a comment

Hverdagsliv og historier fra Kåfjord

Rapport fra Filmprosjekt i Manndalen våren 2003 av åtte studenter fra Visuelle Kulturstudier, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200300843-21 Økonomisk støtte til prosjektet “Hverdagsliv og historier fra Kåfjord/Gaivuotna” Vi mottok 9268 kr fra Senter for Samiske Studier som bidro til reise … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , | Comments Off on Hverdagsliv og historier fra Kåfjord

Portrett av en ung kvinnelig reindrifter

Rapport fra Trude Haugseth, Visuelle Kulturstudier, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200300843-23 Økonomisk støtte til prosjektet “Portrett av en ung kvinnelig reindrifter” Jeg fikk i vår tildelt midler på NOK 10 000 fra dere for feltarbeid. Nå er feltarbeidet over og … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , | Comments Off on Portrett av en ung kvinnelig reindrifter