Tag Archives: Finnmark

Fiskeværene langs den nordnorske kysten

Rapport til Senter for samiske studier i forbindelse med tildeling av strategimidler 2010, brukt til phd-prosjektet: ”Fiskeværene langs den nordnorske kysten”.

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Comments Off on Fiskeværene langs den nordnorske kysten

Dwelling, Livelihood, Law and Landscapes in Finnmark III

Rapport fra Ole-Bjørn Fossbakk, Stipendiat i sosialantropologi, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 2009/1415-13

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Gendered Responses to Government Intervention into Sami Reindeer Herding

Report from Dana Bellis, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 2009/1415-24 Financial support to the project: “Gendered Responses to Government Intervention into Sami Reindeer Herding.”

Posted in Master | Tagged , , , , , | Comments Off on Gendered Responses to Government Intervention into Sami Reindeer Herding

Samfunn, interaksjon og endring på Nordkalotten 7000-4000 f.Kr

Rapport fra Anja Roth Niemi, PhD-stipendiat, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø Prosjekt 2009/1415-34 Økonomisk støtte til prosjektet “Samfunn, interaksjon og endring på Nordkalotten 7000-4000 f.Kr. – en studie av relasjoner i … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Atlantisk laks i Tanavassdraget

Rapport fra Kjell Magne Johnsen, Master i Arktisk Naturbruk og Landbruk, retning vassdragsforvaltning, Institutt for Akvatisk Biologi, Norges Fiskerihøgskole, Universitet i Tromsø Prosjekt 200800753-4 Økonomisk støtte til prosjektet: “Vandringsstrategi hos yngel av Atlantisk laks (Salmo salar) i små bekker i … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , | Comments Off on Atlantisk laks i Tanavassdraget

Dwelling, Livelihood, Law and Landscapes in Finnmark II

Rapport fra Ole-Bjørn Fossbakk, stipendiat, Institutt for sosialantropologi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200800753-18

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Leave a comment

A fishery zone in Finnmark?

Report from Aslaug Kleppe Lyngra, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 200700333-11 Financial support to the project: “An analysis of the discussion concerning Sami saltwater fishery rights in fjords and coastal areas in Finnmark – change of … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , , , | Comments Off on A fishery zone in Finnmark?

Spatial and temporal variation in abundance of willow ptarmigan Lagopus lagopus and rock ptarmigan Lagopus muta in Norway

Rapport fra Johannes Aspeland Bolstad, Master i Arktisk Naturbruk og Landbruk – Nordlig vilt- og naturressursforvaltning, Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet, Institutt for biologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200700333-22 Økonomisk støtte til prosjektet “Tidsmessig og romlig variasjon i rypebestander – årsaker og konsekvenser … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , , | Comments Off on Spatial and temporal variation in abundance of willow ptarmigan Lagopus lagopus and rock ptarmigan Lagopus muta in Norway

Kalveslakt og hvordan det påvirker produksjon og økonomi i dagens reindrift i Finnmark

Rapport fra Leif Anders Somby, Mastergrad i Arktisk naturbruk og landbruk, Institutt for biologi (Mat.nat), Universitetet i Tromsø Prosjekt 200700333-24 Økonomisk støtte til prosjektet: “Kalveslakt og hvordan det påvirker produksjon og økonomi i dagens reindrift i Finnmark”

Posted in Master | Tagged , , , , , , | Comments Off on Kalveslakt og hvordan det påvirker produksjon og økonomi i dagens reindrift i Finnmark

Dwelling, Livelihood, Law and Landscapes in Finnmark

Rapport fra Ole-Bjørn Fossbakk, stipendiat, Institutt for sosialantropologi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200700333-35 Rapport fra Ph.d prosjektet: “Dwelling, Livelihood, Law and Landscapes in Finnmark”.

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Comments Off on Dwelling, Livelihood, Law and Landscapes in Finnmark

Framveksten av samisk etnisitet III

Rapport fra Marianne Skandfer, postdoktor, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200700333-44 Økonomisk støtte til prosjektet: “Framveksten av samisk etnisitet i lys av innlandsområdenes økte betydning, 2300 f.Kr. – 300 e.Kr.”

Posted in Researcher | Tagged , , , | Comments Off on Framveksten av samisk etnisitet III

Økologiske kriterier for en bærekraftig forvaltning av reindriften

Rapport fra Karen Inga Kemi, Master i Arktisk naturbruk og landbruk, Institutt for biologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200601873-12 Økonomisk støtte til prosjektet “Bruk av tradisjonell økologisk kunnskap for beiteklassifisering og vurdering av beitekvalitet blant reindriftssamer i Vest Finnmark”

Posted in Master | Tagged , , , , , , | Leave a comment

The importance of varied plant quality to reindeers habitat use

Rapport fra Marianne Iversen, stipendiat, Samisk høgskole/ Universitetet i Tromsø Prosjekt 200601873-27 Økonomisk støtte til prosjektet “The importance of varied plant quality to reindeers habitat use” I mitt doktorgradsprosjekt innen økologisk botanikk studerer jeg rein – plante interaksjoner med fokus … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , | Comments Off on The importance of varied plant quality to reindeers habitat use

Mearrasámegiela suopmana guorahallan

Raporta Marit B. Henriksenis, Humanistalaš fakultehta, Romssa universitehta Áššenr. 200601873-32 Ekonomalaš doarjja Prošeavtta birra Áigodagas 1999-2002 dahken fonologalaš guorahallamiid Liidnavuona mearrasámegiela suopmanis (Álaheaivuonas). Dáid guorahallamiid bohtosiid lean čilgen váldofágadutkamušas “Liidnavuona suopmana fonologiija. Mearrasámegiela fonologalaš guorahallan.”, man vuođul čađahin váldofágaeksámena 28.05.2002.

Posted in PhD | Tagged , , , | Leave a comment

Causes and consequences of spatio-temporal life history variation in semi-domesticated reindeer

Rapport fra Rolf Rødven, stipendiat, Institutt for biologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200601873-35 og 200601873-40 Økonomisk støtte til prosjektet “Causes and consequences of spatio-temporal life history variation in semi-domesticated reindeer”

Posted in Communication, PhD | Tagged , , , , , | Comments Off on Causes and consequences of spatio-temporal life history variation in semi-domesticated reindeer

Tundra plant diversity as influenced by biotic interactions

Report from Virve Ravolainen, Department of Biology, University of Tromsø Project 200501253-6 Financial support to the project “Vegetation in reindeer summer pastures”   Centre for Sámi Studies has kindly supported my fieldwork the summer of 2005. My PhD project is … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , | Comments Off on Tundra plant diversity as influenced by biotic interactions

Tidsmessig og romlig variasjon i livshistorie hos rein

Rapport fra Rolf Rødven, stipendiat, Institutt for biologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200501253-8 Økonomisk støtte til prosjektet “Causes and consequences of spatio-temporal life history variation in semi-domesticated reindeer” Bakgrunn Jeg ble i 2004 bevilget kr 20 000,- i støtte gjennom … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Arv som en utfordring i medisinsk genetikk

Rapport fra Valeria Marton, stipendiat ved Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200501253-32 Rapport om bruk av strategimidler til filmprosjekt om arv og slektskap i den samiske kulturen, som del av min medisinske doktorgradsarbeid Jeg vil innledningsvis takke … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , | Leave a comment

Framveksten av samisk etnisitet

Rapport fra Marianne Skandfer, postdoktor, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200400797-17 Økonomisk støtte til prosjektet “Framveksten av samisk etnisitet i lys av innlandets økte betydning 2300 f.Kr. – 300 e.Kr.” Post-doktorprosjektet omfatter den perioden da samisk etnisitet synes … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , | Comments Off on Framveksten av samisk etnisitet

Et kritisk blikk på John Andreas Savios kunst

Rapport fra Frøydis Henriksen, hovedfagsstudent i kunsthistorie ved det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200400797-7 Økonomisk støtte til prosjektet “En nytolkning av John A. Savios grafikk” I forbindelse med mitt prosjekt “En nytolkning av John A. Savios grafikk” ble … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , | Comments Off on Et kritisk blikk på John Andreas Savios kunst