Tag Archives: fishing

Fiskeværene langs den nordnorske kysten

Rapport fra Inga Malene Bruun, PhD-stipendiat i arkeologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 2009/1415-17 Økonomisk støtte til PhD-prosjektet “Fiskeværene langs den nordnorske kysten”.

Posted in PhD | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Fiskeværene langs den nordnorske kysten

Atlantisk laks i Tanavassdraget

Rapport fra Kjell Magne Johnsen, Master i Arktisk Naturbruk og Landbruk, retning vassdragsforvaltning, Institutt for Akvatisk Biologi, Norges Fiskerihøgskole, Universitet i Tromsø Prosjekt 200800753-4 Økonomisk støtte til prosjektet: “Vandringsstrategi hos yngel av Atlantisk laks (Salmo salar) i små bekker i … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , | Comments Off on Atlantisk laks i Tanavassdraget

Garnfisketerminologi

Rapport fra Trond Are Anti, Samisk institutt, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200104097-35 Økonomisk støtte til prosjektet “Garnfisketerminologi – drivgarnfiske, fiske med stormasket stågarn og fiske med fiskestengsel”.

Posted in Master | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Garnfisketerminologi