Tag Archives: food

Samiske mat-tradisjoner

Rapport fra Kjell-Arne Johnsen Prosjekt 200104097-30 Økonomisk støtte til prosjektet “Samiske mat-tradisjoner og dens betydning for lokalsamfunnets identitet og opprettholdelse.” Feltarbeidet til min hovedfagsoppgaven ble gjennomført vår, sommer og høst 2002 og hadde en lengde på i ca. 3 ½ … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , | Leave a comment