Tag Archives: Lassokaster

Et kritisk blikk på John Andreas Savios kunst

Rapport fra Frøydis Henriksen, hovedfagsstudent i kunsthistorie ved det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200400797-7 Økonomisk støtte til prosjektet “En nytolkning av John A. Savios grafikk” I forbindelse med mitt prosjekt “En nytolkning av John A. Savios grafikk” ble … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , | Leave a comment