Tag Archives: law

Department of Justice Canada i Ottawa og Vancouver

REISESTØTTE 2002 Rapport fra Aimo Guttorm Om prosjektet “RETTSPLEIE I DET SAMISKE OMRÅDET”

Posted in PhD, Sámi Travel Grant | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Department of Justice Canada i Ottawa og Vancouver

Rett til fiske i fjorder og kystnære farvann

Rapport fra Susann Funderud Skogvang, Stipendiat, Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Prosjekt 2009/1415-35 Rapport for bruk av innvilgede strategimidler fra Senter for samiske studier Jeg arbeider med en phd-avhandling om retten til fiske i fjorder og kystnære farvann. Strategimidlene … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Comments Off on Rett til fiske i fjorder og kystnære farvann

Justice Administration based on Indigenous Law

Report from Sandra Carolina Rojas, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 200700333-12 Financial support to the project: “Justice Administration based on Indigenous Law in the Miskito Community of Karata, North Atlantic Coast of Nicaragua”

Posted in Master | Tagged , , , , , , | Comments Off on Justice Administration based on Indigenous Law