Tag Archives: literature

University of Western Sydney i Australia

REISESTØTTE 2002 Rapport fra Inga Haugevik Jernsletten

Posted in Master, Sámi Travel Grant | Tagged , , , , | Comments Off on University of Western Sydney i Australia

Time is a voyager with no harbor

Rapport fra Harald Gaski Prosjekt 200300843-1 Rapport om bruk av strategimidler til bokprosjekt om samisk tradisjonsmateriale: Time is a voyager with no harbor Jeg vil innledningsvis takke for bevilgningen på 10 000,- kroner som utgivelsesstøtte til bokprosjekt om samisk tradisjonsmateriale. … Continue reading

Posted in Communication, Researcher | Tagged , , , | Comments Off on Time is a voyager with no harbor

Sørsamisk litteratur

Rapport fra Harald Gaski og Nils John Porsanger, Samisk institutt, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200104097-40 Økonomisk støtte til prosjektet “Videodokumentar om sørsamisk litteratur.” Ninne Film v/ Nils John Porsanger og undertegnede fikk tilskudd fra Sametinget, Kommunal og Regionaldepartementet, Samisk senter … Continue reading

Posted in Communication, Researcher | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Sørsamisk litteratur