Tag Archives: Munin

Identitet og modernitet i samisk skulptur

Rapport fra Tone Kristine Thørring, hovedfag, Institutt for kunsthistorie, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200300843-7 Økonomisk støtte til prosjektet: “Fra seidefigurer til moderne kunstuttrykk. Identitet og modernitet i samisk skulptur” Prosjektet “Fra seidefigur til moderne kunstuttrykk. Identitet og modernitet i samisk … Continue reading

Posted in Communication, Master | Tagged , , , , | Comments Off on Identitet og modernitet i samisk skulptur

Fordøyelsesfysiologi til rein i indre Finnmark

Rapport fra Pål Vegar Storeheier Prosjekt 200104097-36 Økonomisk støtte til prosjektet “Fordøyelsesfysiologi til rein i indre Finnmark – delprosjekt: sesongmessige endringer i produksjon og opptak av flyktige fettsyrer i vomma til rein.” Jeg takker herved for midlene som prosjektet ble … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , | Comments Off on Fordøyelsesfysiologi til rein i indre Finnmark

Kulturminner i Dieváivággi/Dividalen

Rapport fra Ingrid Sommerseth, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200104097-39 Økonomisk støtte til dr-art prosjektet ”Fra fangstbasert reindrift i Midt-Troms til grensesprengende nomadisme og ekstensiv reindrift” Som universitetsstipendiat ønsker jeg å takke for strategimidler til mitt dr-art prosjekt: … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Comments Off on Kulturminner i Dieváivággi/Dividalen