Tag Archives: Norway

Rett til fiske i fjorder og kystnære farvann

Rapport fra Susann Funderud Skogvang, Stipendiat, Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Prosjekt 2009/1415-35 Rapport for bruk av innvilgede strategimidler fra Senter for samiske studier Jeg arbeider med en phd-avhandling om retten til fiske i fjorder og kystnære farvann. Strategimidlene … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Comments Off on Rett til fiske i fjorder og kystnære farvann

Hellegroper i Lofoten

Rapport fra Gørill Nilsen, førsteamanuensis, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø Prosjekt 2009/1415-21 Økonomisk støtte til feltarbeid samt rekonstruksjon av hellegroper i Lofoten.

Posted in Researcher | Tagged , , , | Comments Off on Hellegroper i Lofoten

Fiskeværene langs den nordnorske kysten

Rapport fra Inga Malene Bruun, PhD-stipendiat i arkeologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 2009/1415-17 Økonomisk støtte til PhD-prosjektet “Fiskeværene langs den nordnorske kysten”.

Posted in PhD | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Fiskeværene langs den nordnorske kysten

Reindriftsutøvernes relasjoner til den fastboende befolkningen i et sørsamisk område

Rapport fra Cecilie E. Myrnes, Masterprogram i Sosialantropologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 2009/1415-25 Økonomisk støtte til feltarbeid: Reindriftsutøvernes relasjoner til den fastboende befolkningen i et sørsamisk område

Posted in Master | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Reindriftsutøvernes relasjoner til den fastboende befolkningen i et sørsamisk område

Samfunn, interaksjon og endring på Nordkalotten 7000-4000 f.Kr

Rapport fra Anja Roth Niemi, PhD-stipendiat, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø Prosjekt 2009/1415-34 Økonomisk støtte til prosjektet “Samfunn, interaksjon og endring på Nordkalotten 7000-4000 f.Kr. – en studie av relasjoner i … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Urfolksperspektiv i kirkelig sammenheng

Rapport fra Hanne Stenvaag, PhD i kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Tromsø Prosjekt 2009/1415-35 Økonomisk støtte til feltarbeid i forbindelse med prosjektet “Urfolksperspektiv i kirkelig sammenheng”

Posted in PhD | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Urfolksperspektiv i kirkelig sammenheng

Spatial and temporal variation in abundance of willow ptarmigan Lagopus lagopus and rock ptarmigan Lagopus muta in Norway

Rapport fra Johannes Aspeland Bolstad, Master i Arktisk Naturbruk og Landbruk – Nordlig vilt- og naturressursforvaltning, Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet, Institutt for biologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200700333-22 Økonomisk støtte til prosjektet “Tidsmessig og romlig variasjon i rypebestander – årsaker og konsekvenser … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , , | Comments Off on Spatial and temporal variation in abundance of willow ptarmigan Lagopus lagopus and rock ptarmigan Lagopus muta in Norway

Kosmetisk kirurgi blant unge, nord-norske kvinner

Rapport fra Iiná Márjá Javo, forskerlinjestudent ved det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200700333-28 Støtte til prosjektet “Etniske og psykososiale prediktorer av et ønske om å ta kosmetisk kirurgi blant unge, nord-norske kvinner”

Posted in Master | Tagged , , , , | Comments Off on Kosmetisk kirurgi blant unge, nord-norske kvinner

A comparison between Japan and Norway regarding ILO Convention No. 169

Report from Kanako Uzawa, Master in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 200601873-8 Financial support for the project: “A comparison between Norway and Japan regarding ILO169”  C169 Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989

Posted in Master | Tagged , , , , , , | Comments Off on A comparison between Japan and Norway regarding ILO Convention No. 169

Etniske relasjoner i et grenseland. Samisk og norrønt i Nord-Troms i jernalderen I

Rapport fra universitetsstipendiat (Phd-stipendiat) Roy Anders Nilsen, Institutt for arkeologi, Sv-fak., Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200501253-2 Økonomisk støtte til prosjektet ”Etniske relasjoner i et grenseland. Samisk og norrønt i Nord-Troms i jernalderen.” Prosjektets formål er å belyse forholdet mellom etniske … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , | Comments Off on Etniske relasjoner i et grenseland. Samisk og norrønt i Nord-Troms i jernalderen I

Tidsmessig og romlig variasjon i livshistorie hos rein

Rapport fra Rolf Rødven, stipendiat, Institutt for biologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200501253-8 Økonomisk støtte til prosjektet “Causes and consequences of spatio-temporal life history variation in semi-domesticated reindeer” Bakgrunn Jeg ble i 2004 bevilget kr 20 000,- i støtte gjennom … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Leave a comment

The Cultural Construction of the Indigenous Peoples

Report from Walter Añacata Avendaño, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 200501253-23 Financial support for the Fieldwork of the Master Thesis: “The Cultural Construction of the Indigenous Peoples” The project My thesis is approaching the problem of … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , , | Comments Off on The Cultural Construction of the Indigenous Peoples

Framveksten av samisk etnisitet

Rapport fra Marianne Skandfer, postdoktor, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200400797-17 Økonomisk støtte til prosjektet “Framveksten av samisk etnisitet i lys av innlandets økte betydning 2300 f.Kr. – 300 e.Kr.” Post-doktorprosjektet omfatter den perioden da samisk etnisitet synes … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , | Comments Off on Framveksten av samisk etnisitet

Et kritisk blikk på John Andreas Savios kunst

Rapport fra Frøydis Henriksen, hovedfagsstudent i kunsthistorie ved det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200400797-7 Økonomisk støtte til prosjektet “En nytolkning av John A. Savios grafikk” I forbindelse med mitt prosjekt “En nytolkning av John A. Savios grafikk” ble … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , | Comments Off on Et kritisk blikk på John Andreas Savios kunst

Kulturminner i Dieváivággi/Dividalen II

Rapport fra Ingrid Sommerseth, doktorgradstipendiat, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200400797-29. Økonomisk støtte til dr-art prosjektet “Fra fangstbasert reindrift til grensesprengende nomadisme i Indre Troms” Som universitetsstipendiat ønsker jeg å takke for strategimidler til mitt dr-art prosjekt: Jeg … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , | Comments Off on Kulturminner i Dieváivággi/Dividalen II

Tradition and modernity – Lule Sami language and culture

Report from Zsofia Lang, Master in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 200400797-33 Financial support to the project: The role of Árran – Lule Sami Centre in the revitalization process of the Lule Sami language and culture / language education … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , | Comments Off on Tradition and modernity – Lule Sami language and culture

Fotografier av Kåre Kivijärvi

Rapport fra Hanne Hammer Stien, hovedfagstudent, Det Humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200300843-27 Økonomisk støtte til prosjektet “Mellom realisme og konstruksjon – en lesning av fem fotografier og holdninger til fotografiet på 1900-tallet” I forbindelse med mitt prosjekt ”Mellom … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , , | Comments Off on Fotografier av Kåre Kivijärvi

Etnisitet og identitet hos samisk ungdom i Finnmark

Rapport fra Tariq Ashkari, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200300843-8 Økonomisk støtte til prosjektet: “Overgang fra trygge omgivelser til et fremmed miljø. Samiske elevers erfaring ved videregående opplæringstilbud utenfor det samiske kjerneområdet”. Bakgrunn Jeg er hovedfagsstudent i faget … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , | Comments Off on Etnisitet og identitet hos samisk ungdom i Finnmark

Identitet og modernitet i samisk skulptur

Rapport fra Tone Kristine Thørring, hovedfag, Institutt for kunsthistorie, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200300843-7 Økonomisk støtte til prosjektet: “Fra seidefigurer til moderne kunstuttrykk. Identitet og modernitet i samisk skulptur” Prosjektet “Fra seidefigur til moderne kunstuttrykk. Identitet og modernitet i samisk … Continue reading

Posted in Communication, Master | Tagged , , , , | Comments Off on Identitet og modernitet i samisk skulptur

Kulturmiljøer fra jernalder og tidlig historisk tid II

Rapport fra Jørn Erik Henriksen og Elin Rose Myrvoll Prosjekt 200300843-16 Økonomisk støtte til prosjektet “Kulturmiljøer fra jernalder og tidlig historisk tid fra Kyst-Finnmark.” Beskrivelse av prosjektet: Prosjektet er rettet mot særegne kulturmiljøer fra jernalder og eldre historisk tid langs … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , | Comments Off on Kulturmiljøer fra jernalder og tidlig historisk tid II