Tag Archives: Pite Sami

Relasjonar mellom samiske og norrøne samfunn i jernalder og tidleg mellomalder i Sør-Salten, Nordland

Rapport for bruk av strategimidler 2010. Eirin Holberg, Høgskolen i Bodø/Universitetet i Tromsø. Økonomisk støtte til PhD-prosjektet ”Relasjonar mellom samiske og norrøne samfunn i jernalder og tidleg mellomalder i Sør-Salten, Nordland”.

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Comments Off on Relasjonar mellom samiske og norrøne samfunn i jernalder og tidleg mellomalder i Sør-Salten, Nordland