Tag Archives: reindeer husbandry

Gendered Responses to Government Intervention into Sami Reindeer Herding

Report from Dana Bellis, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 2009/1415-24 Financial support to the project: “Gendered Responses to Government Intervention into Sami Reindeer Herding.”

Posted in Master | Tagged , , , , , | Comments Off on Gendered Responses to Government Intervention into Sami Reindeer Herding

Reindriftsutøvernes relasjoner til den fastboende befolkningen i et sørsamisk område

Rapport fra Cecilie E. Myrnes, Masterprogram i Sosialantropologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 2009/1415-25 Økonomisk støtte til feltarbeid: Reindriftsutøvernes relasjoner til den fastboende befolkningen i et sørsamisk område

Posted in Master | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Reindriftsutøvernes relasjoner til den fastboende befolkningen i et sørsamisk område

Sami footprints in Alaska

Report from Kristine Nyborg, Master in Visual Cultural Studies, University of Tromsø Project 2009/1415-28 Financial support to the project: “Sami footprints in Alaska”

Posted in Master | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Sami footprints in Alaska

Kalveslakt og hvordan det påvirker produksjon og økonomi i dagens reindrift i Finnmark

Rapport fra Leif Anders Somby, Mastergrad i Arktisk naturbruk og landbruk, Institutt for biologi (Mat.nat), Universitetet i Tromsø Prosjekt 200700333-24 Økonomisk støtte til prosjektet: “Kalveslakt og hvordan det påvirker produksjon og økonomi i dagens reindrift i Finnmark”

Posted in Master | Tagged , , , , , , | Comments Off on Kalveslakt og hvordan det påvirker produksjon og økonomi i dagens reindrift i Finnmark

Causes and consequences of spatio-temporal life history variation in semi-domesticated reindeer II

Rapport fra Rolf Rødven, stipendiat, Institutt for biologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200700333-39 Økonomisk støtte til prosjektet “Causes and consequences of spatio-temporal variation in life-history traits of semi-domesticated reindeer”

Posted in PhD | Tagged , , , | Comments Off on Causes and consequences of spatio-temporal life history variation in semi-domesticated reindeer II

Reindeer Studies in Svalbard

Report from Nick Tyler Project 200700333-42 Reindeer Studies in Svalbard Samisk deltagelse i reintelling på Svalbard

Posted in Researcher | Tagged , , , | Comments Off on Reindeer Studies in Svalbard

Sami Reindeer Husbandry on Greenland

Report from Lena Susanne Gaup, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 200601873-9 Financial support to the project: “Sami Reindeer Husbandry on Greenland. The Transmission of Traditional Knowledge from Sami Reindeer Herders to Greenlandic Apprentices” The Centre for … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , | Comments Off on Sami Reindeer Husbandry on Greenland

Økologiske kriterier for en bærekraftig forvaltning av reindriften

Rapport fra Karen Inga Kemi, Master i Arktisk naturbruk og landbruk, Institutt for biologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200601873-12 Økonomisk støtte til prosjektet “Bruk av tradisjonell økologisk kunnskap for beiteklassifisering og vurdering av beitekvalitet blant reindriftssamer i Vest Finnmark”

Posted in Master | Tagged , , , , , , | Leave a comment

The importance of varied plant quality to reindeers habitat use

Rapport fra Marianne Iversen, stipendiat, Samisk høgskole/ Universitetet i Tromsø Prosjekt 200601873-27 Økonomisk støtte til prosjektet “The importance of varied plant quality to reindeers habitat use” I mitt doktorgradsprosjekt innen økologisk botanikk studerer jeg rein – plante interaksjoner med fokus … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , | Comments Off on The importance of varied plant quality to reindeers habitat use

Klassifisering av landområdene i Liehittäjä sameby

Rapport fra Johnny-Leo Jernsletten, Senter for samiske studier/Uppsala universitet Prosjekt 200601873-36 Økonomisk støtte til klassifisering av landområdene i Liehittäjä sameby Jeg søkte NOK 5000,- for å få gjennomført et søk i Lantmäteriverkts database over jord- og skogseiendommer innenfor Liehittäjä sameby sine … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , | Leave a comment

Causes and consequences of spatio-temporal life history variation in semi-domesticated reindeer

Rapport fra Rolf Rødven, stipendiat, Institutt for biologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200601873-35 og 200601873-40 Økonomisk støtte til prosjektet “Causes and consequences of spatio-temporal life history variation in semi-domesticated reindeer”

Posted in Communication, PhD | Tagged , , , , , | Comments Off on Causes and consequences of spatio-temporal life history variation in semi-domesticated reindeer

Plantefenologi og plantesammensetning for reinens habitatvalg

Rapport fra Marianne Iversen, stipendiat, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200501253-33 Økonomisk støtte til prosjektet: “Viktigheten av plantefenologi og plantesammensetning for reinens habitatvalg i et sommerbeiteområde i Finnmark.” Prosjektet som ble tildelt strategimidler fra Senter fra samiske studier i år 2005 … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , | Leave a comment

10th North American Caribou Workshop

Rapport fra Rolf Rødven, stipendiat, Institutt for biologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200400797-9 Økonomiske støtte til deltakelse på 10th North American Caribou Workshop Bakgrunn Jeg deltok i mai dette år på 10th North American Caribou Workshop (NACW), samt møtte reindriftskoordinator … Continue reading

Posted in Communication, PhD | Tagged , | Comments Off on 10th North American Caribou Workshop

Utvikling av probiotika til rein

Rapport fra Kirsti Præsteng, doktorgradstipendiat, avdeling for Arktisk biologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200400797-8. Økonomisk støtte til prosjektet “Utvikling av probiotika til rein” Viser til brev om tildeling datert 6.april 2004 og vil med dette takke for støtte til prosjektet … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , | Comments Off on Utvikling av probiotika til rein

Kulturminner i Dieváivággi/Dividalen II

Rapport fra Ingrid Sommerseth, doktorgradstipendiat, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200400797-29. Økonomisk støtte til dr-art prosjektet “Fra fangstbasert reindrift til grensesprengende nomadisme i Indre Troms” Som universitetsstipendiat ønsker jeg å takke for strategimidler til mitt dr-art prosjekt: Jeg … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , | Comments Off on Kulturminner i Dieváivággi/Dividalen II

Northern Khanty fishing communities II

Report from Janno Simm, Visual anthropology, University of Tromsø. Project 200300843-22 Financial support to the project “Survival strategies of Northern Khanty fishing communities” I have received an amount of 10 000 NOK from the Centre for Saami Studies Strategy Fund … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , | Comments Off on Northern Khanty fishing communities II

Reindrift i Liehittäjä konsesjonssameby

Rapport fra Johnny-Leo Jernsletten, Senter for samiske studier/Uppsala universitetet Prosjekt 200104097-28 Økonomisk støtte til prosjektet “Cultural Perceptions of Ecology – Reindeer Herding as Part of a National (ecological) Management Policy” Gjennom mitt feltarbeide har jeg fått tilgang til de prosesser og … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Comments Off on Reindrift i Liehittäjä konsesjonssameby

Census of reindeer in Adventdalen

Report from Nick Tyler Project 200300843-33 Report from the annual census of reindeer in Adventdalen, Svalbard Background A census of reindeer in Adventdalen, Svalbard has been carried out annually every summer since 1979.  The work is part of a long … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , , | Comments Off on Census of reindeer in Adventdalen

Samiske mat-tradisjoner

Rapport fra Kjell-Arne Johnsen Prosjekt 200104097-30 Økonomisk støtte til prosjektet “Samiske mat-tradisjoner og dens betydning for lokalsamfunnets identitet og opprettholdelse.” Feltarbeidet til min hovedfagsoppgaven ble gjennomført vår, sommer og høst 2002 og hadde en lengde på i ca. 3 ½ … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , | Comments Off on Samiske mat-tradisjoner

5th International Deer Biology Congress

Rapport fra Rolf Rødven Prosjekt 200104097-43 Økonomisk støtte til prosjektet “Presentasjon på 5th International Deer biology Congress: “Individual variation in lifetime reproductive success among female reindeer in a Saami nomadic reindeer herd.” Jeg ønsker her å rapportere om bruk av … Continue reading

Posted in Communication | Tagged , , , , | Comments Off on 5th International Deer Biology Congress