Tag Archives: reindeer

Universitetet i Milano, Italia

Rapport fra Trine Glad Jeg takker med dette for reisestøtte kr 16 100 fra Senter for samiske studier til opphold ved Universitetet i Milano, Italia. Reisestøtten er benyttet i henhold til budsjett som beskrevet i prosjektsøknaden.

Posted in PhD, Sámi Travel Grant | Tagged , , , , , | Comments Off on Universitetet i Milano, Italia

Conference on gastrointestinal function

Report from Trine Glad, PhD student, Department of Arctic and Marine Biology and Department of Pharmacy, University of Tromsø Project 2009/1415-12 Financial support to participate at the conference on gastrointestinal function, CGIF2009, in Chicago 20-22 April 2009

Posted in Communication, PhD | Tagged , , , , | Comments Off on Conference on gastrointestinal function

Kalveslakt og hvordan det påvirker produksjon og økonomi i dagens reindrift i Finnmark

Rapport fra Leif Anders Somby, Mastergrad i Arktisk naturbruk og landbruk, Institutt for biologi (Mat.nat), Universitetet i Tromsø Prosjekt 200700333-24 Økonomisk støtte til prosjektet: “Kalveslakt og hvordan det påvirker produksjon og økonomi i dagens reindrift i Finnmark”

Posted in Master | Tagged , , , , , , | Comments Off on Kalveslakt og hvordan det påvirker produksjon og økonomi i dagens reindrift i Finnmark

Økologiske kriterier for en bærekraftig forvaltning av reindriften

Rapport fra Karen Inga Kemi, Master i Arktisk naturbruk og landbruk, Institutt for biologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200601873-12 Økonomisk støtte til prosjektet “Bruk av tradisjonell økologisk kunnskap for beiteklassifisering og vurdering av beitekvalitet blant reindriftssamer i Vest Finnmark”

Posted in Master | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Evaluering av lokalprodusert gresspellets som fôr til rein

Rapport fra Anders Hamnes, Master i Arktisk Naturbruk og Landbruk, Avdeling for Arktisk Biologi, Med Fak, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200601873-21 Økonomisk støtte til prosjektet: “Evaluering av lokalprodusert gresspellets som fôr til rein”

Posted in Master | Tagged , , , | Comments Off on Evaluering av lokalprodusert gresspellets som fôr til rein

Utvikling av probiotika til rein

Rapport fra Kirsti Præsteng, doktorgradstipendiat, avdeling for Arktisk biologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200601873-28 Økonomisk støtte til prosjektet: “Utvikling av probiotika til rein”

Posted in PhD | Tagged , , , | Leave a comment