Tag Archives: Riddu

Hverdagsliv og historier fra Kåfjord

Rapport fra Filmprosjekt i Manndalen våren 2003 av åtte studenter fra Visuelle Kulturstudier, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200300843-21 Økonomisk støtte til prosjektet “Hverdagsliv og historier fra Kåfjord/Gaivuotna” Vi mottok 9268 kr fra Senter for Samiske Studier som bidro til reise … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , | Comments Off on Hverdagsliv og historier fra Kåfjord

Riddu Riđđu: Festival og identitetsprosjekt

Rapport fra Anita Lervoll, hovedfagsstudent ved visuelle kulturstudier, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200300843-13 Økonomisk støtte til prosjektet: “Riddu Riđđu: Festival og identitetsprosjekt” Jeg vil først takke Samisk senter for de 5000,- kr som ble tildelt meg for utførelse av feltarbeid … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Riddu Riđđu: Festival og identitetsprosjekt