Tag Archives: rights

Department of Justice Canada i Ottawa og Vancouver

REISESTØTTE 2002 Rapport fra Aimo Guttorm Om prosjektet “RETTSPLEIE I DET SAMISKE OMRÅDET”

Posted in PhD, Sámi Travel Grant | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Department of Justice Canada i Ottawa og Vancouver

Rett til fiske i fjorder og kystnære farvann

Rapport fra Susann Funderud Skogvang, Stipendiat, Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Prosjekt 2009/1415-35 Rapport for bruk av innvilgede strategimidler fra Senter for samiske studier Jeg arbeider med en phd-avhandling om retten til fiske i fjorder og kystnære farvann. Strategimidlene … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Comments Off on Rett til fiske i fjorder og kystnære farvann

Protection of rights – A case study from South Africa

Report from Priscilla de Wet, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 200501253-18 Financial support to the project: “Can a commission be an agent for social change? A case study of the Commission for the Promotion and Protection … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , | Comments Off on Protection of rights – A case study from South Africa