Tag Archives: sami

Rapport från informantresa till Norra Jämtland och motsvarande område på Norska sidan

Rapport från informantresa med stöd från centret Jag vill tacka centret för stödet med min masteruppsats. Jag använde den till att åka på en resa från Umeå där jag bodde vid tidpunkten och till Norra Jämtland och motsvarande område på … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , | Comments Off on Rapport från informantresa till Norra Jämtland och motsvarande område på Norska sidan

Sámegiela oahpahallanteavsttaid čállinfeaillat

Raporta: Strategiijaruđa 2010 geavaheapmi Prošeakta: Sámegiela oahpahallanteavsttaid čállinfeaillat: automáhtalaš diagnostiseren ja máhcahus

Posted in Communication, PhD | Tagged , , , | Comments Off on Sámegiela oahpahallanteavsttaid čállinfeaillat

Relasjonar mellom samiske og norrøne samfunn i jernalder og tidleg mellomalder i Sør-Salten, Nordland

Rapport for bruk av strategimidler 2010. Eirin Holberg, Høgskolen i Bodø/Universitetet i Tromsø. Økonomisk støtte til PhD-prosjektet ”Relasjonar mellom samiske og norrøne samfunn i jernalder og tidleg mellomalder i Sør-Salten, Nordland”.

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Comments Off on Relasjonar mellom samiske og norrøne samfunn i jernalder og tidleg mellomalder i Sør-Salten, Nordland

Fiskeværene langs den nordnorske kysten

Rapport til Senter for samiske studier i forbindelse med tildeling av strategimidler 2010, brukt til phd-prosjektet: ”Fiskeværene langs den nordnorske kysten”.

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Comments Off on Fiskeværene langs den nordnorske kysten

Department of Justice Canada i Ottawa og Vancouver

REISESTØTTE 2002 Rapport fra Aimo Guttorm Om prosjektet “RETTSPLEIE I DET SAMISKE OMRÅDET”

Posted in PhD, Sámi Travel Grant | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Department of Justice Canada i Ottawa og Vancouver

International Congress on Circumpolar Health

Rapport fra Ketil Lenert Hansen, Stipendiat ved Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø Prosjekt 2009/1415-4 Økonomisk støtte til deltakelse på kongressen: “International Congress on Circumpolar Health” i Yellowknife, Northwest Territories, Canada.

Posted in Communication, PhD | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on International Congress on Circumpolar Health

Rett til fiske i fjorder og kystnære farvann

Rapport fra Susann Funderud Skogvang, Stipendiat, Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Prosjekt 2009/1415-35 Rapport for bruk av innvilgede strategimidler fra Senter for samiske studier Jeg arbeider med en phd-avhandling om retten til fiske i fjorder og kystnære farvann. Strategimidlene … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Comments Off on Rett til fiske i fjorder og kystnære farvann

The management and transformation of traditional healing knowledge

Report from Anne Karen Hætta, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 2009/1415-6 Financial support to the project: The management of the Sámi traditional healing institution in the Marke villages in Southern Troms and Northern Nordland.

Posted in Master | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on The management and transformation of traditional healing knowledge

Dialog og oljeproduksjon i Norge

Report from Kristian Aambø, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø, Project 2009/1415-8

Posted in Master | Tagged , , , , , | Comments Off on Dialog og oljeproduksjon i Norge

Sami footprints in Alaska

Report from Kristine Nyborg, Master in Visual Cultural Studies, University of Tromsø Project 2009/1415-28 Financial support to the project: “Sami footprints in Alaska”

Posted in Master | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Sami footprints in Alaska

Navigating in Educational Contexts

Rapport for bruk av strategimidler 2009 innvilget av Samisk senter: Deltakelse ISATT 09, Merete Saus og Else Boine Dette er en rapport for bruk av strategimidler bevilget av Samisk Senter for deltakelse på internasjonal konferanse med innlegg. Vi har deltatt … Continue reading

Posted in Communication, Researcher | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Samfunn, interaksjon og endring på Nordkalotten 7000-4000 f.Kr

Rapport fra Anja Roth Niemi, PhD-stipendiat, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø Prosjekt 2009/1415-34 Økonomisk støtte til prosjektet “Samfunn, interaksjon og endring på Nordkalotten 7000-4000 f.Kr. – en studie av relasjoner i … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Urfolksperspektiv i kirkelig sammenheng

Rapport fra Hanne Stenvaag, PhD i kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Tromsø Prosjekt 2009/1415-35 Økonomisk støtte til feltarbeid i forbindelse med prosjektet “Urfolksperspektiv i kirkelig sammenheng”

Posted in PhD | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Urfolksperspektiv i kirkelig sammenheng

Northern Europe and its Indigenous minority: Pointers for Australia? III

Rapport fra Jorun Høier, Eva Josefsen og Marit Myrvoll,  Universitetet i Tromsø Prosjekt 200700333-30 Rapport fra konferansen: “Northern Europe and its Indigenous minority: Pointers for Australia?” Sydney, 19. – 22. juli 2007

Posted in Communication, Researcher | Tagged , , , , , | Comments Off on Northern Europe and its Indigenous minority: Pointers for Australia? III

Spatial and temporal variation in abundance of willow ptarmigan Lagopus lagopus and rock ptarmigan Lagopus muta in Norway

Rapport fra Johannes Aspeland Bolstad, Master i Arktisk Naturbruk og Landbruk – Nordlig vilt- og naturressursforvaltning, Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet, Institutt for biologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200700333-22 Økonomisk støtte til prosjektet “Tidsmessig og romlig variasjon i rypebestander – årsaker og konsekvenser … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , , | Comments Off on Spatial and temporal variation in abundance of willow ptarmigan Lagopus lagopus and rock ptarmigan Lagopus muta in Norway

Kalveslakt og hvordan det påvirker produksjon og økonomi i dagens reindrift i Finnmark

Rapport fra Leif Anders Somby, Mastergrad i Arktisk naturbruk og landbruk, Institutt for biologi (Mat.nat), Universitetet i Tromsø Prosjekt 200700333-24 Økonomisk støtte til prosjektet: “Kalveslakt og hvordan det påvirker produksjon og økonomi i dagens reindrift i Finnmark”

Posted in Master | Tagged , , , , , , | Comments Off on Kalveslakt og hvordan det påvirker produksjon og økonomi i dagens reindrift i Finnmark

Kosmetisk kirurgi blant unge, nord-norske kvinner

Rapport fra Iiná Márjá Javo, forskerlinjestudent ved det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200700333-28 Støtte til prosjektet “Etniske og psykososiale prediktorer av et ønske om å ta kosmetisk kirurgi blant unge, nord-norske kvinner”

Posted in Master | Tagged , , , , | Comments Off on Kosmetisk kirurgi blant unge, nord-norske kvinner

Northern Europe and its Indigenous Minorities: pointers for Australia?

Rapport fra Ketil Lenert Hansen, PhD helsevitenskap, Senter for samisk helseforskning, Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200700333-34 Reisestøtte til konferansen: “Northern Europe and its Indigenous Minorities: pointers for Australia?”, UNSW Sydney, Juli 2007

Posted in Communication, PhD | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Northern Europe and its Indigenous Minorities: pointers for Australia?

Reindeer Studies in Svalbard

Report from Nick Tyler Project 200700333-42 Reindeer Studies in Svalbard Samisk deltagelse i reintelling på Svalbard

Posted in Researcher | Tagged , , , | Comments Off on Reindeer Studies in Svalbard

Framveksten av samisk etnisitet III

Rapport fra Marianne Skandfer, postdoktor, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200700333-44 Økonomisk støtte til prosjektet: “Framveksten av samisk etnisitet i lys av innlandsområdenes økte betydning, 2300 f.Kr. – 300 e.Kr.”

Posted in Researcher | Tagged , , , | Comments Off on Framveksten av samisk etnisitet III