Tag Archives: sami

Early Networking in Northern Fennoscandia

Rapport fra Charlotte Damm, Institutt for arkeologi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200700333-46 Støtte til prosjektet “Early Networking in Northern Fennoscandia” Det ble bevilget midler til 2 forberedende workshops i forkant av det tverrfaglige og internasjonale prosjektet som … Continue reading

Posted in Communication, Researcher | Tagged , , , | Leave a comment

A comparison between Japan and Norway regarding ILO Convention No. 169

Report from Kanako Uzawa, Master in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 200601873-8 Financial support for the project: “A comparison between Norway and Japan regarding ILO169”  C169 Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989

Posted in Master | Tagged , , , , , , | Comments Off on A comparison between Japan and Norway regarding ILO Convention No. 169

Sami Reindeer Husbandry on Greenland

Report from Lena Susanne Gaup, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 200601873-9 Financial support to the project: “Sami Reindeer Husbandry on Greenland. The Transmission of Traditional Knowledge from Sami Reindeer Herders to Greenlandic Apprentices” The Centre for … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , | Comments Off on Sami Reindeer Husbandry on Greenland

Mearrasámegiela suopmana guorahallan

Raporta Marit B. Henriksenis, Humanistalaš fakultehta, Romssa universitehta Áššenr. 200601873-32 Ekonomalaš doarjja Prošeavtta birra Áigodagas 1999-2002 dahken fonologalaš guorahallamiid Liidnavuona mearrasámegiela suopmanis (Álaheaivuonas). Dáid guorahallamiid bohtosiid lean čilgen váldofágadutkamušas “Liidnavuona suopmana fonologiija. Mearrasámegiela fonologalaš guorahallan.”, man vuođul čađahin váldofágaeksámena 28.05.2002.

Posted in PhD | Tagged , , , | Leave a comment

Etniske relasjoner i et grenseland. Samisk og norrønt i Nord-Troms i jernalderen II

Rapport fra universitetsstipendiat (Phd-stipendiat) Roy Anders Nilsen, Institutt for arkeologi, Sv-fak., Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200601873-34 Økonomisk støtte til prosjektet ”Etniske relasjoner i et grenseland. Samisk og norrønt i Nord-Troms i jernalderen.”

Posted in PhD | Tagged , , , | Comments Off on Etniske relasjoner i et grenseland. Samisk og norrønt i Nord-Troms i jernalderen II

Sátnegirjeprošeakta Spánska-sámi-spánska sátnegirjji

Raporta Kjell Kemis, Humanistalaš fakultehta, Romssa universitehta Áššenr. 200601873-45 Ekonomalaš doarjja sátnegirjeprošektii Spánska-sámi-spánska sátnegirjji Prošeakta ja dan ulbmil Letne ovttas professor Angel Diaz de Radain, Madrid Universitehtas, álggahan sátnegirjeprošeavtta Spánska-sámi-spánska sátnegirjji. Moai álggaheimme ovttasbargoplánaid 2002 ja letne joatkán deaivvademiiguin 2003, … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , , | Leave a comment

Kristen samisk gravskikk

Rapport fra Asgeir Svestad, postdoktor, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø, for året Department of Anthropology, The City University of New York. Prosjekt 200601873-46 Økonomisk støtte til prosjektet: “Overgangen til kristen samisk gravskikk etter 1600. En undersøkelse av gravskikkens betydning … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , , , | Comments Off on Kristen samisk gravskikk

Etniske relasjoner i et grenseland. Samisk og norrønt i Nord-Troms i jernalderen I

Rapport fra universitetsstipendiat (Phd-stipendiat) Roy Anders Nilsen, Institutt for arkeologi, Sv-fak., Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200501253-2 Økonomisk støtte til prosjektet ”Etniske relasjoner i et grenseland. Samisk og norrønt i Nord-Troms i jernalderen.” Prosjektets formål er å belyse forholdet mellom etniske … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , | Comments Off on Etniske relasjoner i et grenseland. Samisk og norrønt i Nord-Troms i jernalderen I

Samer på utstilling. Ei analyse av “levende” utstillinger i tida 1820-1930

Rapport fra Cathrine Baglo, stipendiat, Fagenhet for samisk etnografi, Tromsø Museum – Universitetsmuseet Prosjekt 200501253-37 Reisestøtte til arkivundersøkelser i Hamburg (Berlin) i forbindelse med Ph.D. prosjektet “Samer på utstilling. Ei analyse av “levende” utstillinger i tida 1820-1930″

Posted in PhD | Tagged , , , , , | Comments Off on Samer på utstilling. Ei analyse av “levende” utstillinger i tida 1820-1930

The Sarahkka – Sámi womans organization

Report from Olusegun Olawale Olakunle, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 200501253-39 Financial support for my fieldwork and Thesis The Centre for Sami Studies made available some strategic funds for students that were engaged in carrying out … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , , | Comments Off on The Sarahkka – Sámi womans organization

Framveksten av samisk etnisitet

Rapport fra Marianne Skandfer, postdoktor, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200400797-17 Økonomisk støtte til prosjektet “Framveksten av samisk etnisitet i lys av innlandets økte betydning 2300 f.Kr. – 300 e.Kr.” Post-doktorprosjektet omfatter den perioden da samisk etnisitet synes … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , | Comments Off on Framveksten av samisk etnisitet

“Samisk representasjon i 3 norske nyhetsmedier 1970-2000”

Rapport fra Arne Johansen Ijäs, doktorgradstipendiat, Institutt for historie, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200400797-30. Økonomisk støtte til 3 intervjuer i forbindelse med dr.art. prosjektet “Samisk representasjon i 3 norske nyhetsmedier 1970-2000”. “Samisk representasjon i 3 norske nyhetsmedier” er et dr.grads … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , | Comments Off on “Samisk representasjon i 3 norske nyhetsmedier 1970-2000”

Sørsamisk historie i Ytre Namdal II

Rapport fra Lisa Dunfjeld-Aagård, hovedfagstudent, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200400797-24. Økonomisk støtte til prosjektet : Sørsamisk historie i Ytre Namdal – tolking av bosetting og næringstilpasninger i kyst- og kystnære områder. Sommer 2004 hadde jeg min andre … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , | Comments Off on Sørsamisk historie i Ytre Namdal II

Participation in the 5th International Congress of Arctic Social Sciences

Report from Jukka Nyyssönen, PhD student, The Department of History, University of Tromsø. Project 200400797-25 Financial support for participation in the 5th International Congress of Arctic Social Sciences (ICASS V) The Centre for Sami studies strategy fund decided to give … Continue reading

Posted in Communication, PhD | Tagged , , , , | Comments Off on Participation in the 5th International Congress of Arctic Social Sciences

Tradition and modernity – Lule Sami language and culture

Report from Zsofia Lang, Master in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 200400797-33 Financial support to the project: The role of Árran – Lule Sami Centre in the revitalization process of the Lule Sami language and culture / language education … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , | Comments Off on Tradition and modernity – Lule Sami language and culture

Studiereise til Grønland II

Rapport fra Anne C. Silviken, doktorgradstipendiat, Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200300843-3 Redegjørelse for bruk av strategimidler i forbindelse med studiereise til Grønland.

Posted in PhD | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Studiereise til Grønland II

Studiereise til Grønland

Rapport fra Anna Rita Spein, doktorgradsstudent, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200300843-6 Redegjørelse for bruk av strategimidler i forbindelse med studiereise til Grønland

Posted in PhD | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Studiereise til Grønland

From Vienna to Vardøhus 1768-1770

Report from Per Pippin Aspaas, University of Tromsø. Project 200300843-2 Financial support to the project: Maximilian Hell and Joannes Sajnovics, from Vienna to Vardøhus 1768-1770. Two Jesuit Scientists Exploring the Far North. During the years of 1768-1770, two astronomers from … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , | Comments Off on From Vienna to Vardøhus 1768-1770

Fotografier av Kåre Kivijärvi

Rapport fra Hanne Hammer Stien, hovedfagstudent, Det Humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200300843-27 Økonomisk støtte til prosjektet “Mellom realisme og konstruksjon – en lesning av fem fotografier og holdninger til fotografiet på 1900-tallet” I forbindelse med mitt prosjekt ”Mellom … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , , | Comments Off on Fotografier av Kåre Kivijärvi

Riddu Riđđu: Festival og identitetsprosjekt

Rapport fra Anita Lervoll, hovedfagsstudent ved visuelle kulturstudier, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200300843-13 Økonomisk støtte til prosjektet: “Riddu Riđđu: Festival og identitetsprosjekt” Jeg vil først takke Samisk senter for de 5000,- kr som ble tildelt meg for utførelse av feltarbeid … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Riddu Riđđu: Festival og identitetsprosjekt