Tag Archives: technology

Utvikling av probiotika til rein

Rapport fra Kirsti Præsteng, doktorgradstipendiat, avdeling for Arktisk biologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200400797-8. Økonomisk støtte til prosjektet “Utvikling av probiotika til rein” Viser til brev om tildeling datert 6.april 2004 og vil med dette takke for støtte til prosjektet … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , | Comments Off on Utvikling av probiotika til rein

Linux i skolen

Rapport fra Trond Trosterud, Samisk institutt, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200104097-45 Økonomisk støtte til prosjektet “Seminar om samisk dataterminologi og lokalisering” Eg søkte på vegne av Skuvlalinux (http://developer.skolelinux.no/info/samisk) pengar til å arrangere eit seminar for samisk dataterminologi og lokalisering frå … Continue reading

Posted in Communication, Researcher | Tagged , , , , , | Comments Off on Linux i skolen

Samisk språkteknologi 2002

Rapport fra Trond Trosterud, Samisk institutt, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200104097-44 Økonomisk støtte til prosjektet “Samisk språkteknologi”. Eg søkte på vegne av prosjektet “Samisk språkteknologi” (jf. prosjektets eigne heimesider, prosjektet sine eksterne heimesider, http://www.hum.uit.no/sam/giellatekno/) pengar til å lønne studentar til … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , | Comments Off on Samisk språkteknologi 2002