Tag Archives: Troms

Fiskeværene langs den nordnorske kysten

Rapport til Senter for samiske studier i forbindelse med tildeling av strategimidler 2010, brukt til phd-prosjektet: ”Fiskeværene langs den nordnorske kysten”.

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Comments Off on Fiskeværene langs den nordnorske kysten

The management and transformation of traditional healing knowledge

Report from Anne Karen Hætta, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 2009/1415-6 Financial support to the project: The management of the Sámi traditional healing institution in the Marke villages in Southern Troms and Northern Nordland.

Posted in Master | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on The management and transformation of traditional healing knowledge

Samfunn, interaksjon og endring på Nordkalotten 7000-4000 f.Kr

Rapport fra Anja Roth Niemi, PhD-stipendiat, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø Prosjekt 2009/1415-34 Økonomisk støtte til prosjektet “Samfunn, interaksjon og endring på Nordkalotten 7000-4000 f.Kr. – en studie av relasjoner i … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Kulturminner i Dieváivággi/Dividalen II

Rapport fra Ingrid Sommerseth, doktorgradstipendiat, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200400797-29. Økonomisk støtte til dr-art prosjektet “Fra fangstbasert reindrift til grensesprengende nomadisme i Indre Troms” Som universitetsstipendiat ønsker jeg å takke for strategimidler til mitt dr-art prosjekt: Jeg … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , | Comments Off on Kulturminner i Dieváivággi/Dividalen II

Kulturminner i Dieváivággi/Dividalen

Rapport fra Ingrid Sommerseth, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200104097-39 Økonomisk støtte til dr-art prosjektet ”Fra fangstbasert reindrift i Midt-Troms til grensesprengende nomadisme og ekstensiv reindrift” Som universitetsstipendiat ønsker jeg å takke for strategimidler til mitt dr-art prosjekt: … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Comments Off on Kulturminner i Dieváivággi/Dividalen