Tag Archives: workshop

Performing Indigeneity

Rapport Strategimidler 2009,  Cathrine Baglo, stipendiat ved seksjon for kulturvitenskap, Tromsø Museum – Universitetsmuseet

Posted in Communication, PhD | Tagged , , , , , , | Comments Off on Performing Indigeneity

Early Networking in Northern Fennoscandia

Rapport fra Charlotte Damm, Institutt for arkeologi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200700333-46 Støtte til prosjektet “Early Networking in Northern Fennoscandia” Det ble bevilget midler til 2 forberedende workshops i forkant av det tverrfaglige og internasjonale prosjektet som … Continue reading

Posted in Communication, Researcher | Tagged , , , | Leave a comment

Samisk livsanskuelse og tradisjonelle omsorgssystemer

Rapport fra Randi Nymo, dr. gradsstipendiat, avdeling for helse og sykepleie, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø/ Institutt for helse og sykepleievitenskap Høgskolen i Narvik Prosjekt 200601873-37 Økonomisk støtte til Australiareise sommeren 2006. Doktorgradsprosjektet bærer tittelen: ”SAMISK LIVSANSKUELSE OG … Continue reading

Posted in Communication, PhD | Tagged , , | Comments Off on Samisk livsanskuelse og tradisjonelle omsorgssystemer