Time is a voyager with no harbor

Rapport fra Harald Gaski
Prosjekt 200300843-1

Rapport om bruk av strategimidler til bokprosjekt om samisk tradisjonsmateriale: Time is a voyager with no harbor

Jeg vil innledningsvis takke for bevilgningen på 10 000,- kroner som utgivelsesstøtte til bokprosjekt om samisk tradisjonsmateriale. Den opprinnelige idé og omsøkte midler var til en bok med working title Thief & Shaman, som skulle inneholde både sagn, gamle episk poetiske joiketekster og noen ordtak i engelsk oversettelse.
Etter som tiden har gått og mine medredaktører i USA, professorene Thomas A. DuBois og John Weinstock ved universitetene i Wisconsin og Texas, har vært veldig opptatte med andre prosjekter, har jeg kommet til at jeg utelater de delene av boken som de hadde hovedansvaret for, og heller lager en bok utelukkende om og med samiske ordtak denne gang. Det vil fremdeles være innen det feltet som jeg hadde søkt støtte til, og boken vil dessuten bli enda mer fokusert på én tematikk framfor å spre seg for mye utover. Jeg har nå oversatt de samiske ordtakene som som finnes i Jođi lea buoret go oru, ČálliidLágádus 2003, til engelsk i samarbeid med Prof. Roland Thorstensson ved Gustavus Adolphus College i Minnesota. Han var også min hovedsamarbeidspartner da jeg publiserte In the Shadow of the Midnight Sun, Davvi Girji 1997. Roland er en fremragende oversetter, og det har vært en fornøyelse å samarbeide med ham igjen, selv om det denne gang kun har skjedd via epost. Oversettelsen er nå til gjennomlesning hos konsulenter, og vil ventelig foreligge som bok på nyåret 2005. Allerede i høst vil imidlertid den norske versjonen av boka, som er noe forskjellig både fra den samiske og engelske utgaven, foreligge på ČálliidLágádus med tittelen Tiden er et skip som ikke kaster anker.

Med vennlig hilsen,

Harald Gaski

Link til utgivelser på flere språk på BIBSYS

About Siri Johnsen

Hovedtillitsvalgt for Akademikerne UiT, Norges arktiske universitet, januar 2006-januar 2017
This entry was posted in Communication, Researcher and tagged , , , . Bookmark the permalink.