Universitetet i Milano, Italia

Rapport fra Trine Glad

Jeg takker med dette for reisestøtte kr 16 100 fra Senter for samiske studier til opphold ved Universitetet i Milano, Italia. Reisestøtten er benyttet i henhold til budsjett som beskrevet i prosjektsøknaden.

Jeg har vært ved University of Milano, Department of food science and microbiology i perioden 31. mars-30. april 2008. I løpet av oppholdet fikk jeg lært de metoder som var planlagt samt analysert mitt eget materiale. Resultatene fra oppholdet vil inngå i et manuskript som er planlagt utarbeidet i 2008 og som vil inngå i min doktorgradsavhandling.

I tillegg til uformelle samtaler holdt jeg et foredrag på instituttet hvor jeg informerte om mitt prosjekt på mikrobielldiversitet hos reinsdyr og relaterte dette generelt til reindrift og samisk kultur. Jeg hadde også med informasjonsmateriell fra Senter for samiske studier som jeg distribuerte.

Det er etablert et godt forhold til forskningsgruppen i Milano og samarbeidet kommer til å videreføres.

Vennlig hilsen

Trine Glad

About Siri Johnsen

Hovedtillitsvalgt for Akademikerne UiT, Norges arktiske universitet, januar 2006-januar 2017
This entry was posted in PhD, Sámi Travel Grant and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.