University of Auckland og University of Waikato, New Zealand

Rapport fra Jelena Porsanger

Senter for samiske studier tildelte meg reisestøtte til utenlandsopphold på New Zealand for perioden fra januar til mai 2003. I løpet av mine studier på New Zealand ble jeg kjent med Maori Studier både på institusjons nivå og faglig, og kunne lære om urfolksforsknings metodologi og teori.Jeg fikk Honorary Appointment ved University of Auckland, Department of Maori Studies for perioden fra 1. januar til 17. februar. I løpet av denne perioden tok jeg kurs i maori språkstruktur, maori språk muntlig og maori kultur og historie. Jeg bestod alle prøver med godt resultat. Kjennskap til maori språk, kultur og historie hjalp meg til å lære om maori tilnærmingsmåter i forskning på maori og urfolksspørsmål. For å lære om urfolksforsknings metodologi deltok jeg i seminarrekke for maori forskere ved University of Auckland, arrangert av Linda T. Smith, en av de mest kjente teoretikere innen urfolksforskning.

Fra februar til mai 2003 jobbet jeg som gjesteforsker ved University of Waikato, hvor forskning på maori religion er godt etablert. Department of Sociology and Social Policy, University of Waikato ga meg arbeidsplass og muligheter til å bruke både Internett og universitetsbiblioteket. I begynnelse av mai holdt jeg foredrag på felles seminar for Department of Sociology and Social Policy og Department of Anthropology ved University of Waikato. Foredraget gjald metodologiske spørsmål i samisk og urfolks forsking.

I løpet av mitt opphold ved University of Auckland og University of Waikato skrev jeg en faglig artikkel om metodologi og urfolks tilnærmingsmåter i forskning på urfolks og spesielt på samisk religion. Det ble en av de viktigste kapitler i min doktorgradsavhandling som gjelder kilder til forskning på østsamisk religion.

Jeg takker for støtte til mine studier på New Zealand som var faglig veldig inspirerende og lærerike.

——————————————————————————–

For mer informasjon om studiestedene nevnt i Jelena Porsangers rapport, se hjemmesidene til
University of Auckland, Department of Maori Studies
University of Waikato

About Siri Johnsen

Hovedtillitsvalgt for Akademikerne UiT, Norges arktiske universitet, januar 2006-januar 2017
This entry was posted in PhD, Sámi Travel Grant and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.