University of Western Sydney i Australia

REISESTØTTE 2002
Rapport fra Inga Haugevik Jernsletten

Våren 2002 studerte jeg ett semester ved University of Western Sydney i Australia. Bakgrunnen for dette oppholdet var et ønske om større innsikt i aboriginske folks kultur og leveforhold, samt å samle inn aktuell stoff i forbindelse med min hovedoppgave om aboriginsk litteratur.

Under oppholdet fulgte jeg tre ulike universitetskurs i henholdsvis “Multicultural Studies”, “Introduction to Cultural Studies”, og “Australian History”. Til tross for at disse kursene ikke spesifikt omhandlet aboriginsk litteratur, opplevde jeg at de ga meg viktig bakgrunnskunnskap om aboriginernes situasjon i Australia, både historisk og slik forholdene er i vår tid. Jeg opplevde en kontrast mellom det bildet Australia viser utad, når det gjelder aboriginsk kunst og kultur, og de forholdene som mange aboriginere lever under. Aboriginsk kunst brukes, og misbrukes, i stor stil i turismeøyemed for å selge Australia til de som kommer dit (annenhver butikk selger ekte aboriginsk kunst og bærer navn som “the Aboriginal Soul”).

Fremstillingen av aboriginsk kunst og kultur som noe ekte australsk står i mange tilfeller i sterk kontrast til hvordan aboriginere har og blir behandlet av det hvite Australia. Aboriginske kunstnere sin kamp for eneretten til selv å selge sine produkter, og mot dårlige kopier og massesalg av såkalte “dot-paintings” o.l., kan ses som en fortsettelse av en lang kamp mot det hvite Australia sin undertrykkelse og utnyttelse av de svarte. Jeg opplevde dessverre hvordan aboriginere ofte ble stigmatisert som rusavhengige, voldelige, kriminelle tapere i det australske samfunn. I tilfeldige samtaler med ulike folk ble gjerne aboriginere nevnt i forbindelse med dårlige boligstrøk, gate-ran, narkotikamisbruk o.l. Det virker ikke som aboriginere generelt er veldig synlige i det offentlige bildet, som i media, i politikken, i høyere stillinger o.l.

Jeg merket likevel at det ble satt fokus på enkeltpersoner med aboriginsk bakgrunn som hadde utmerket seg positivt i ulike forbindelser (som OL-vinneren Kathy Freeman, ett par skuespillere m. fl.). Jeg la også merke til at det blir utgitt stadig mer litteratur fra den såkalte “lost generation”; aboriginere som ble tatt fra sine familier og oppdratt som hvite. Dette er tegn som tyder på en økende bevissthet om den urett som har blitt begått mot aboriginere, et ønske om å legge skylden der den hører hjemme, og et ønske om å skape en stolthet over det å være aboriginer.

Som same la jeg merke til mange likhetstrekk når det gjaldt samisk og aboriginsk kultur, likhetstrekk som jeg tror er felles for urfolk generelt verden over. Disse likhetstrekkene går både på felles verdensforståelse; som nærhet til naturen, sterke familiebånd, muntlig fortellertradisjon, holistisk tidsforståelse etc; samt på forholdet mellom urfolk og kolonimaktene i de landene de lever.

Det var veldig lærerikt å få nærmere innblikk i hvilke forhold urfolk lever under i en annen del av verden en den jeg kommer fra. Jeg opplevde ofte at folk jeg snakket med aldri hadde hørt om Norge, og i hvertfall ikke om samer. Det var interessant å se hvordan min verden for mange virket like “eksotisk” som jeg opplevde deres.

Oppholdet i Australia har vært meget lærerikt og nyttig i forhold til mitt hovedfagsarbeid, og jeg føler jeg har fått litt større kunnskap om aboriginsk kultur. Forhåpentligvis har jeg også gitt i allefall noen mennesker litt større kunnskap om samer.

Jeg vil benytte sjansen til å takke for midlene jeg mottok fra Senter for Samiske Studier, som ga meg muligheten til å gjennomføre dette oppholdet.

——————————————————————————–

For mer informasjon om universitetet som Inga Haugevik Jernsletten studerte ved, se hjemmesidene til  University of Western Sydney i Australia

About Siri Johnsen

Hovedtillitsvalgt for Akademikerne UiT, Norges arktiske universitet, januar 2006-januar 2017
This entry was posted in Master, Sámi Travel Grant and tagged , , , , . Bookmark the permalink.