Utvikling av probiotika til rein

Rapport fra Kirsti Præsteng, doktorgradstipendiat, avdeling for Arktisk biologi, Universitetet i Tromsø
Prosjekt 200400797-8.

Økonomisk støtte til prosjektet “Utvikling av probiotika til rein”
Viser til brev om tildeling datert 6.april 2004 og vil med dette takke for støtte til prosjektet “Utvikling av probiotika til rein”, ref. nr. 200400797-8. Midlene er brukt til innkjøp til utstyr til anaerobt kammer i henhold til søknaden. Arbeidet med å karakterisere bakteriene pågår fremdeles. Foreløpige resultater ble presentert ved The X. International Symposium on Ruminant Physiology (ISRP2004) avholdt i København, 30.aug – 4.sep 2004.

Prosjektet “Utvikling av probiotika til rein” er en del av prosjektet “Småskala produksjon av krisefôr til rein og manipulering av vomma”. Formålet med prosjektet er gjennom utviklingen av probiotika til rein å øke fôrutnyttelsen og redusere kostnadene forbundet med vinterfôring av rein, samt å få ny kunnskap om mikroorganismene i vomma. Basert på de bakterier som er naturlig tilstede i reinvomma ønsker vi å utvikle en probiotika spesielt tilpasset rein. Jeg er nå i gang med å studere bakterier isolert fra vomma. Karakterisering og beskrivelse av bakteriene legger grunnlaget for utviklingen av probiotika, samtidig som de gir oss økt kunnskap om mikroorganismene som finnes i vomma hos reinsdyr. Studiene av vombakterier fra reinsdyr inkluderer også bakterier som ikke tidligere er beskrevet.

Mvh
Kirsti Præsteng

 

This entry was posted in PhD and tagged , , , , . Bookmark the permalink.