Samisk entreprenørskap i havgapet

Hvordan blir samiske reiselivsbedrifter til? Hva slags betingelser og “ingredienser” skal til for at samiske entreprenører føler at de lykkes? Og hvordan kan entreprenører og forskere skape kunnskap sammen om dette?

Vi borer oss stadig djupere inn prosjektet om samisk entreprenørskap i reiselivet, sammen med blant andre Aslak Lango på Arctic View i Havøysund.

Vi begynner å finne formen på et samarbeidet der vi lærer av hverandre og i lag. Vi har hatt mange gode samtaler med Aslak, og vi har diskutert og kommet på sporet av flere interessante forhold som spiller inn når man skal etablere og utvikle en reiselivsbedrift som har samisk identitet som basis.

Her ser dere bilde fra ett av arbeidsmøtene våre i høst (2019), der vi blant annet diskuterte ulike muligheter Arctic View har for framtidig utvikling.

Aslak er opptatt av at man alltid må være nysgjerrig og tenke utvikling når man driver med en bedrift som denne. Hva blir da de riktige valgene som gjør at han kan bruke sin kunnskap og sin identitet til å skape noe han kan være stolt av å selge?

På dette besøket var været på sitt beste ute på Havøygavlen, der Arctic View ligger. Line og Brynhild nøt utsikten og studerte geografien i lag med Aslak, før de kjørte hjem til Alta igjen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.