Forskerlivet på store digitale konferanser

Noen av oss i forskergruppa har deltatt på den største konferansen for samfunnsforskning i Arktis – International Congress of Arctic Social Sciences – IASSA. Dette er virkelig store saker, og konferansen arrangeres hvert tredje år.

Sist var vi i Umeå, og denne gang var stedet Arkhangelsk i Russland. Å, som vi gledet oss til å reise. Konferansen skulle gjennomføres i juni 2020, men ble utsatt i ett år med håp om bedring i koronasituasjonen.

Slik gikk det ikke, og konferansen ble hovedsakelig digital. For oss forskere blir det ikke helt det samme uten mulighet for å treffe gamle og nye forskerkolleger, delta i diskusjoner og bygge nettverk. Men, det er bare å gjøre så godt en kan under de forutsetningene som er i dagens situasjon.

Denne gangen ville vi invitere til en egen sesjon bygget rundt temaet for prosjektet vårt, og den fikk tittelen Indigenous entrepreneurship and different knowledge bases in indigenous tourism.

Vi hadde selv to presentasjoner. Vigdis la fram et paper med tittelen Towards a new model for financing support of indigenous entrepreneurship, og Albina og Kjell presenterte Marketing of Sami tourism products; examples from Nordic countries.

Begge innleggene skal etter hvert resultere i vitenskapelige artikler. I tillegg fikk vi på sesjonen lære mer om mikro-bedrifter i Arktisk og ble invitert inn i forskningsnettverk om entreprenørskap, finske forskere presenterte resultater fra studie om markedet for samiske suvenirer og vi ble tatt med til utviklingen av rural turisme ved Baikalsjøen i Russland.

Hvis du vil ta en liten titt på avslutningsseremonien for konferansen kan du klikke på linken https://www.youtube.com/watch?v=8u9tCk3_pBw

Da er det bare å glede seg til neste ICASS som blir i 2024 i Bodø.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.