Samling med gjengen

I fire år har vi jobbet tett sammen, en liten gruppe samiske reiselivsentreprenører og forskere. Nå er vi snart ved prosjektets ende, og i slutten av oktober var vi samlet over to dager for å snakke om våre erfaringer og formidle resultater i en god sosial setting.

Vi møttes hos Trasti og Trine, en reiselivsbedrift utenfor Alta, hvor vi overnattet og koste oss med god mat og drikke.

Dette var faktisk første gang alle deltakerne i prosjektet møttes, og det føltes veldig godt med fysisk treff etter nesten to år med korona-avstand og teams-møter. Her kom det reisende fra Havøysund, Lakselv, Tysfjord, Tromsø og Dalarne i Sverige.

Det ble mange gode samtaler om våre erfaringer med å jobbe med dialogbasert kunnskapsutvikling. Vi har delt mye av oss selv, brukt god tid på å bli kjent, og bygget tillitt.

Så mye har vi lært på veien om det å stå i en entreprenørskapsprosess, sette ord på utfordringer og muligheter og finne de rette støttespillerne. Dette vil vi formidle ut til andre entreprenører, forsker og virkemiddelapparatet, og vi la planer for gjennomføring av et formidlingsseminar.

Se annen bloggpost om formidlingsseminaret/webinaret.

Selv om prosjektet nærmer seg slutten har vi bygget varige vennskap og nettverk som vil leve langt ut over prosjektperioden.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.