Category Archives: Uncategorized

Forskerlivet på store digitale konferanser

Noen av oss i forskergruppa har deltatt på den største konferansen for samfunnsforskning i Arktis – International Congress of Arctic Social Sciences – IASSA. Dette er virkelig store saker, og konferansen arrangeres hvert tredje år. Sist var vi i Umeå, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Forskerlivet på store digitale konferanser

På jakt etter nye nettverk

Vigdis har reflektert rundt en viktig del av samskapingsprosessen hun og Siv er inne i som del av dette forskningsgprosjektet. Vigdis sier: I høst fikk jeg en invitasjon om å delta i et nettverksmøte fra Siv i opplevelsesbedriften Sara visit … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on På jakt etter nye nettverk

Samisk entreprenørskap i havgapet

Hvordan blir samiske reiselivsbedrifter til? Hva slags betingelser og “ingredienser” skal til for at samiske entreprenører føler at de lykkes? Og hvordan kan entreprenører og forskere skape kunnskap sammen om dette? Vi borer oss stadig djupere inn prosjektet om samisk … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Samisk entreprenørskap i havgapet

Dialogbasert forskning sammen med samiske reiselivsentreprenører: Om å lære noe uventet

I dette prosjektet har vi vært opptatt av et nært samarbeid med samiske reiselivsentreprenører. Vi har ønsket å finne mer ut av hvordan sosio-kulturelle dimensjoner spiller en rolle for dem som entreprenører, og vi er spesielt opptatt av hvordan vi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dialogbasert forskning sammen med samiske reiselivsentreprenører: Om å lære noe uventet

Tanker om turisme i Havøysund

Forskerne får litt visuelt påfyll når de reiser rundt i Finnmark for å besøke samiske reiselivsaktører. Tiden i bil går fort når det er så mye vakkert å se. Dette er et bilde fra en flott tur til Havøysund som … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tanker om turisme i Havøysund

Forskerne er fortsatt på farten

Denne høsten har vi forskere brukt tid til å bli enda bedre kjent med de reiselivsentreprenørene som er med i prosjektet vårt. Vi har vært på besøk hjemme hos dem, ute på vidda eller andre steder der de har sin … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Forskerne er fortsatt på farten

Reiselivsentreprenør imponerte på forskningsarena

Siv Merete Selnes Sara er en av de samiske reiselivsentreprenørene som er med i vårt prosjekt. Vi har gjennom forskningsprosjektet utviklet et godt samarbeid med henne. Under konferansen Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research i Alta styrket hun samarbeidet … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Reiselivsentreprenør imponerte på forskningsarena

Viktig og vellykket konferansedeltakelse

Alle forskerne i prosjektet var involvert på konferansen the 27th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research som ble arranger i Alta. Godt over 200 personer deltok på konferansen, som rettet fokus på turismens implikasjoner og dilemmaer. Urfolkseprenørskap i reiselivet … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Viktig og vellykket konferansedeltakelse

Meld deg på 27th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research!

I september (24-26) arrangeres en spennende reiselivskonferanse i Alta. Vårt prosjekt har en egen sesjon under konferansen. Temaet for konferansen er Tourism Dilemmas and Implications. Meld dere på i raskt for early bird-priser. https://uit.no/prosjekter/prosjektsub?p_document_id=525602&sub_id=525635  

Posted in Uncategorized | Comments Off on Meld deg på 27th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research!

Samarbeid med ikke-forskere i bygging av vitenskapelig kunnskap

Det siste året har en av våre forskere, Brynhild Granås, vært såkalt «dialogpartner» i et utviklingsarbeid i fire Finnmarks-kommuner. Prosjektet «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» er ledet av Helsedirektoratet og Finnmark fylkeskommune. Det handler om å utvikle gode steder … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Samarbeid med ikke-forskere i bygging av vitenskapelig kunnskap