Category Archives: Uncategorized

Bak scenen

Å arrangere et webinar er faktisk ganske mye arbeid. Da vi skulle gjennomføre vårt formidlingsseminar med resultater fra fire års prosjektarbeid var det mange ting som skulle på plass. Hvilken form skal det ha? Hvordan skal de ulike sesjonene organiseres? … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Bak scenen

Interessert i å høre om vårt formidlingswebinar?

Vårt prosjekt om samisk entreprenørskap og forskningssamarbeid nærmer seg slutten, og 28. oktober 2021 arrangerte vi et to timers webinar med formidling av resultater fra fire års tett samarbeid mellom et knippe samiske reiselivsentrprenører og forskere. Her kan du se … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Interessert i å høre om vårt formidlingswebinar?

Samling med gjengen

I fire år har vi jobbet tett sammen, en liten gruppe samiske reiselivsentreprenører og forskere. Nå er vi snart ved prosjektets ende, og i slutten av oktober var vi samlet over to dager for å snakke om våre erfaringer og … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Samling med gjengen

Forskerlivet på store digitale konferanser

Noen av oss i forskergruppa har deltatt på den største konferansen for samfunnsforskning i Arktis – International Congress of Arctic Social Sciences – IASSA. Dette er virkelig store saker, og konferansen arrangeres hvert tredje år. Sist var vi i Umeå, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Forskerlivet på store digitale konferanser

På jakt etter nye nettverk

Vigdis har reflektert rundt en viktig del av samskapingsprosessen hun og Siv er inne i som del av dette forskningsgprosjektet. Vigdis sier: I høst fikk jeg en invitasjon om å delta i et nettverksmøte fra Siv i opplevelsesbedriften Sara visit … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on På jakt etter nye nettverk

Samisk entreprenørskap i havgapet

Hvordan blir samiske reiselivsbedrifter til? Hva slags betingelser og “ingredienser” skal til for at samiske entreprenører føler at de lykkes? Og hvordan kan entreprenører og forskere skape kunnskap sammen om dette? Vi borer oss stadig djupere inn prosjektet om samisk … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Samisk entreprenørskap i havgapet

Dialogbasert forskning sammen med samiske reiselivsentreprenører: Om å lære noe uventet

I dette prosjektet har vi vært opptatt av et nært samarbeid med samiske reiselivsentreprenører. Vi har ønsket å finne mer ut av hvordan sosio-kulturelle dimensjoner spiller en rolle for dem som entreprenører, og vi er spesielt opptatt av hvordan vi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dialogbasert forskning sammen med samiske reiselivsentreprenører: Om å lære noe uventet

Tanker om turisme i Havøysund

Forskerne får litt visuelt påfyll når de reiser rundt i Finnmark for å besøke samiske reiselivsaktører. Tiden i bil går fort når det er så mye vakkert å se. Dette er et bilde fra en flott tur til Havøysund som … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tanker om turisme i Havøysund

Forskerne er fortsatt på farten

Denne høsten har vi forskere brukt tid til å bli enda bedre kjent med de reiselivsentreprenørene som er med i prosjektet vårt. Vi har vært på besøk hjemme hos dem, ute på vidda eller andre steder der de har sin … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Forskerne er fortsatt på farten

Reiselivsentreprenør imponerte på forskningsarena

Siv Merete Selnes Sara er en av de samiske reiselivsentreprenørene som er med i vårt prosjekt. Vi har gjennom forskningsprosjektet utviklet et godt samarbeid med henne. Under konferansen Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research i Alta styrket hun samarbeidet … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Reiselivsentreprenør imponerte på forskningsarena