Dialogbasert forskning med reiselivsentreprenører i samiske områder

Velkommen til bloggen for forskningsprosjektet Sami entrepreneurs and research collaboration som vi har gitt den norske tittelen Dialogbasert forskning med reiselivsentreprenører i samiske områder.

I dette prosjektet skal forskere fra Norut, UiT Norges arktiske universitet og Högskolan Dalarna i Sverige finne ut hva som skaper, hindrer eller forminsker handlingsrommet til entreprenører i samiske områder.
Vi spør: Hva påvirker entreprenørenes handlingsrom og hvordan kan samarbeid med forskere bidra til at dette rommet vokser?
Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med NordNorsk Reiseliv AS og satsingen “Johtit – Samisk Reiseliv”.Forskerne jobber tett sammen med entreprenører innen samisk reiseliv.
En helt ny dialogbasert forskningsmetode tas i bruk.Prosjektet har fått tre millioner kroner fra Regionale forskningsfond (RFF-Nord) og skal gå over tre år.
I denne bloggen skal vi formidle fra den dialogbaserte forskningsprosessen.