Velkommen til bloggen for forskningsprosjektet Sami entrepreneurs and research collaboration

Vi har gitt prosjektet den norske tittelen Dialogbasert forskning med reiselivsentreprenører i samiske områder.

I dette prosjektet skal forskere fra Norut, UiT Norges arktiske universitet og Högskolan Dalarna i Sverige finne ut hva som skaper, hindrer eller forminsker handlingsrommet til entreprenører i samiske områder.

Vi spør: Hva påvirker entreprenørenes handlingsrom og hvordan kan samarbeid med forskere bidra til at dette rommet vokser?

Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med NordNorsk Reiseliv AS og satsingen “Johtit – Samisk Reiseliv”.

Forskerne jobber tett sammen med entreprenører innen samisk reiseliv. En helt ny dialogbasert forskningsmetode tas i bruk.

Prosjektet har fått tre millioner kroner fra Regionale forskningsfond (RFF-Nord) og skal gå over tre år.

I denne bloggen skal vi formidle fra den dialogbaserte forskningsprosessen.

Foto: Ørjan Bertelsen, www.nordnorge.com

Posted in Uncategorized | 1 Comment