Ut på tur, ut på vidda….

Forskerselfie fra vidda.

En flott vinterdag i april var Trine og Vigdis klar for å besøke en av de samiske reiselivsentreprenørene vi skal følge tett i tida framover.

Siv og Per utvikler en besøkssida i Leirpollen på østsiden av Porsangerfjorden hvor de har sin reinflokk.

Vi har blitt kjent med Siv og Per gjennom samtaler på telefon, skype og har vært hjemme hos dem i Lakselv, men nå skulle vi møte dem i Pers rette element: ut på vidda og sammen med reinflokken!

Reiseinstruksen fra Siv var rimelig klar; 15 minutter etter avkjørsel fra Børselv må dere se etter en brøytestikke på høyre side av veien med en grønn plastikkpose på. Joda, der stod de å ventet på oss med scooteren, og vi fikk en behagelig tur i sleden til lavvoen.

Vel etablert ved bålet gikk praten lett om reindrifta, reiselivsetableringen og livet…

Det ble både bidos og bålkaffe mens timene fløy av sted. Fire timer i bilen hjem langs Porsangerfjorden og over Sennlandet var det som skulle til for å fordøye både mat og tanker.

Takk til Siv og Per for at dere deler av deres erfaring med oss!

Forskningen tar oss ut på vidda og lar oss møte den fine reinflokken til Per og Siv.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ut på tur, ut på vidda….

Vellykket rekruttering av medforskere!

Som forsker er det alltid spennende å se om vi klarer å rekruttere informanter som kan være med på å belyse sider ved vår forskning.

Denne gangen er vi ute etter mer enn informanter; vi skal utvikle helt nye metoder for å forske i dialog med samiske entreprenører. Vi skal innlemme dem som medforskere, og vi skal samarbeide over flere år.

Da er det særlig viktig at vi får en god match.

Forskergruppen troppet opp på den første JOHTIT– samlingen i Alta 27.-28. februar 2018 hvor 26 samiske reiselivsbedrifter var samlet til kick-off. De er utvalgte deltakere på et treårig kompetansehevingsprogram for å øke verdiskapingen i samiske reiselivsbedrifter i regi av Nordnorsk Reiseliv.

Dette var vår rekrutteringsarena, og vi fikk vår tilmålte halvtime til å presentere ideene bak forskningsprosjektet.

Klarte vi å få fram essensen, så entreprenørene nytten i å delta i et slikt prosjekt? Vi var utrolig spente på om noen ville bite på under minglingen i pausen, og joda, fem deltakere synes dette var spennende, og ville være med oss på denne reisen.

Vi puster lettet ut over at vi har klart å rekruttere det antallet vi hadde som mål i prosjektet, og vil nå bruke tida framover til å bli bedre kjent.

Vi gleder oss til å ta fatt!

Posted in Uncategorized | Comments Off on Vellykket rekruttering av medforskere!

Velkommen til bloggen for forskningsprosjektet Sami entrepreneurs and research collaboration

Vi har gitt prosjektet den norske tittelen Dialogbasert forskning med reiselivsentreprenører i samiske områder.

I dette prosjektet skal forskere fra Norut, UiT Norges arktiske universitet og Högskolan Dalarna i Sverige finne ut hva som skaper, hindrer eller forminsker handlingsrommet til entreprenører i samiske områder.

Vi spør: Hva påvirker entreprenørenes handlingsrom og hvordan kan samarbeid med forskere bidra til at dette rommet vokser?

Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med NordNorsk Reiseliv AS og satsingen “Johtit – Samisk Reiseliv”.

Forskerne jobber tett sammen med entreprenører innen samisk reiseliv. En helt ny dialogbasert forskningsmetode tas i bruk.

Prosjektet har fått tre millioner kroner fra Regionale forskningsfond (RFF-Nord) og skal gå over tre år.

I denne bloggen skal vi formidle fra den dialogbaserte forskningsprosessen.

Foto: Ørjan Bertelsen, www.nordnorge.com

Posted in Uncategorized | 1 Comment